Finantari nerambursabile pentru investitii in turism in Regiunea Bucuresti-Ilfov

BUCURESTI - 8 decembrie 2004

Comunicat tip General in Afaceri

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) a lansat miercuri, 8 decembrie 2004, Subprogramul „Investitii in turism” la nivel regional.

Evenimentul a avut loc la Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti in cadrul Conferintei “Investitii in turism in Regiunea Bucuresti-Ilfov”.
Manifestarea a avut ca scop informarea potentialilor aplicanti asupra conditiilor de obtinere a unor fonduri nerambursabile in cadrul acestui Subprogram.
La conferinta au participat experti din cadrul ADRBI si Ministerului Integrarii Europene, reprezentanti ai Camerelor de Comert si Industrie din Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov, ai administratiei publice locale, precum si ai unor firme potentiali beneficiare ale finantarii nerambursabile.

Subprogramul „Investitii in turism” este finantat integral de Guvernul Romaniei, cu o contributie totala de 404 miliarde lei, avand ca directie prioritara imbunatatirea infrastructurii de cazare si a calitatii serviciilor din statiunile turistice, in cazul regiunii Bucuresti-Ilfov fiind vizata statiunea Snagov, Judetul Ilfov.
Asistenta financiara este cuprinsa intre 1 miliard si 4 miliarde lei pe proiect si se acorda intreprinderilor mici si mijlocii care dezvolta proiecte de investitii cu locatia in comuna amintita.
Finantarea nerambursabila nu poate depasi 50% din costurile eligibile totale ale proiectului, diferenta reprezentand contributia proprie a solicitantului.

Solicitantii eligibili sunt societati comerciale, persoane juridice romane, cu capital integral privat, care sa se incadreze in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (inclusiv microintreprinderi) definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, societati inregistrate inainte de 31.12.2003, care au sediul social sau sucursala in statiunea Snagov sau care, in cazul in care depun un proiect castigator, urmeaza sa-si deschida un asemenea punct de lucru in aceasta statiune pana la data incheierii contractului de finantare.

Subprogramul finanteaza investitii directe in utilaje, instalatii, echipamente; modernizarea/reabilitarea activelor corporale aflate in proprietatea solicitantilor; construirea structurilor de agrement, pe terenurile aflate in proprietatea solicitantilor.

In cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov functioneaza un Punct de informare condus de D-nul Marius Staicu, Director Programe si Managementul Proiectelor. Aici se pot obtine gratuit Ghidul aplicantului precum si detalii privind cerintele pentru intocmirea cererii de finantare si toate documentele care trebuie incluse. Cererile se intocmesc in format electronic, iar ghidul aplicantului este disponibil, de asemenea, pe pagina de web a Agentiei (www.adrbi.ro).

Cererile de finantare si anexele se transmit prin posta cu confirmare de primire sau se depun la:
-pana pe data de 18 ianuarie 2005, ora 16:30, la ADR Bucuresti-Ilfov, Calea Victoriei, Nr. 16-20, Sc. A, Etaj 2, Sector 3, Bucuresti;
-pana pe data de 20 ianuarie 2005, ora 16.30, la Ministerul Integrarii Europene, Str. Libertatii, nr. 12, etaj 4, cam. 109, sector 5, Bucuresti.

Cererile de finantare trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail) sau care sunt primite dupa data limita, vor fi respinse.

Persoana de contact : D-na Claudia Ionescu – Director Directia Promovare si Investitii
Mobil : 0723 208 102
Tel. 315 96 59; 315 96 65
contact@adrbi.ro
www.adrbi.ro

Despre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov

Persoana de contact : D-na Claudia Ionescu – Director Directia Promovare si Investitii
Mobil : 0723 208 102

Tel. 315 96 59; 315 96 65
contact@adrbi.ro
www.adrbi.ro

contact@adrbi.ro