Proiect strategic pentru activarea economiei sociale în regiunile Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia.

Alexandria - 18 ianuarie 2010

Comunicat tip General in Social

Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică CATALACTICA- filiala Teleorman derulează în perioada august 2009 - iulie 2012 proiectul PROACTIV- de la marginal la incluziv, cofinanţat din Fondul Social European prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este promovarea activă a incluziunii sociale pe piaţa muncii prin activarea economiei sociale, a femeilor şi grupurilor etnice prin dezvoltarea de parteneriate şi diseminarea de practici pozitive în regiunile de dezvoltare Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia.

Progrese în realizarea proiectului:
Cercetare privind economia socială
•Analiza secundară de date şi a documentelor şi rapoartelor relevante în domeniu;
•Analiza cadrului legislativ şi a celui instituţional privind economia socială;
•Realizarea unui studiu calitativ exploratoriu la nivelul celor 12 judeţe din cele două regiuni. În cadrul studiului au fost realizate interviuri cu reprezentanţi instituţionali relevanţi de la nivel judeţean şi local;
•Studiile de caz realizate au permis echipei de cercetare cunoaşterea stadiului economiei sociale chiar în judeţele in care se vor realiza următoarele activităţi ale proiectului. Munca de teren a permis cunoaşterea potenţialelor dificultăţi şi a resurselor care vor fi utilizate pentru componenta cantitativă a cercetării. În acest sens a fost selectat un set de teme care urmează a fi abordate şi se află în lucru eşantionul propus pentru cercetarea cantitativă.
Transferul de bune practici
Împreună cu partenerul transnaţional au fost:
•identificate criteriile de definire a bunelor practici;
•realizate câteva studii de caz privind bunele practici.

Achiziţii publice
•Au fost lansate o parte din achiziţiile publice prevăzute pentru primul an al proiectului;
•Până la 30 noiembrie au fost încheiate două contracte - servicii de audit financiar şi furnizare de echipamente de birou.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) şi Aitoliki Development S.A. Local Organization Authority- AITOLIA S.A din Grecia.

Despre Asociatia CAtalactica

Asociaţia “CATALACTICA” este o persoană juridică română, apolitică, neguvernamentală şi non-profit, având o structură deschisă.
Asociaţia “CATALACTICA” are ca scop principal dezvoltarea şi promovarea socio-economică a tuturor categoriilor de persoane din societate, fără deosebire de vârstă, sex, naţionalitate, opţiune politică sau religioasă.
Asociaţia extinde şi diversifica programele derulate de Fundaţia ECHOSOC încă din 1996.
Principalele activităţi desfăşurate de către organizaţia noastră sunt:
1. Furnizare de servicii sociale în parteneriat cu administraţiile locale şi serviciile publice
2. Servicii de pregătire pentru personal din domeniul social din administraţiile locale şi ONG -uri
3. Consultanţă şi evaluare de programe sociale
4. Elaborare şi editare de publicaţii
5.Cercetare aplicată şi schiţare de strategii de intervenţie în problematica copiilor instituţionalizaţi şi a copiilor străzii
6. Dezvoltare comunitară


Informaţii suplimentare:
Scoican Nicoleta Andreia
Manager proiect
Telefon/fax: 021-240 73 03 sau 0247/311. 726
Mobil: 0751/156 055

office@catalactica.org.ro sau andreiascoican@gmail