Proiect strategic pentru activarea economiei sociale în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia

Alexandria - 26 octombrie 2009

Comunicat tip General in ONG

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA-filiala Teleorman derulează în perioada august 2009 - iulie 2012 proiectul PROACTIV-de la marginal la incluziv, cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Obiectivul general al proiectului este promovarea activă a incluziunii sociale pe piața muncii prin activarea economiei sociale, a femeilor și grupurilor etnice prin dezvoltarea de parteneriate și diseminarea de practici pozitive în regiunile de dezvoltare Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1.Creşterea nivelului de informare privind economia socială;
2.Formarea în scopul dezvoltării profesionale a femeilor și reprezentanților minorităților etnice din ONG-uri ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul economiei sociale;
3.Creșterea nivelului de cooperare prin iniţierea unei reţele interprofesionale concretizată în crearea unui Centru de economie socială;
4.Contribuirea la depăşirea stereotipului cultural cu privire la rolul social şi statutul profesional al femeilor, și minorităților etnice pe piaţa muncii şi în societatea din România.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) și Aitoliki Development S.A. Local Organization Authority- AITOLIA S.A din Grecia.

Despre Asociatia CAtalactica

Asociaţia “CATALACTICA” este o persoană juridică română, apolitică, neguvernamentală şi non-profit, având o structură deschisă.
Asociaţia “CATALACTICA” are ca scop principal dezvoltarea şi promovarea socio-economică a tuturor categoriilor de persoane din societate, fără deosebire de vârstă, sex, naţionalitate, opţiune politică sau religioasă.
Asociaţia extinde şi diversifica programele derulate de Fundaţia ECHOSOC încă din 1996.
Principalele activităţi desfăşurate de către organizaţia noastră sunt:
1. Furnizare de servicii sociale în parteneriat cu administraţiile locale şi serviciile publice
2. Servicii de pregătire pentru personal din domeniul social din administraţiile locale şi ONG -uri
3. Consultanţă şi evaluare de programe sociale
4. Elaborare şi editare de publicaţii
5.Cercetare aplicată şi schiţare de strategii de intervenţie în problematica copiilor instituţionalizaţi şi a copiilor străzii
6. Dezvoltare comunitară


Informații suplimentare:
Scoican Nicoleta Andreia
Manager proiect
Telefon/fax: 021-240 73 03 sau 0247/310 726
Mobil: 0751/156 055

office@catalactica.org.ro sau andreia.scoican@cata