CUM IDENTIFICĂM DEFICIENȚELE SISTEMULUI DE TRANSPORT AL COMPANIEI?

BUCURESTI - 16 martie 2017

Comunicat tip General in Afaceri, Industrie, Farmaceutic

Eficiența metodelor abordate în desfășurarea activității de transport se reflectă într-o serie de parametri cum ar fi : costurile de întreținere, de funcționare sau gradul de satisfacere a clienților. Funcționarea defectuoasă a unui sistem generează o serie de deficiențe iar identificarea și rezolvarea acestora ar conduce la ameliorări consistente pe întreg parcursul procesului de activitate.

CUM IDENTIFICĂM DEFICIENȚELE SISTEMULUI DE TRANSPORT AL COMPANIEI?
 Efectele optimimizarii parcului auto se vad mai ales in perioadele dificile din punct de vedere economic 

Automotive GURU

               Compania Automotive GURU NET a elaborat un sistem de audit destinat comensurării eficienței unui parc de autovehicule pe toate nivelurile sale de funcționare, evidențiind atât  punctele slabe ale  sistemului cât şi zonele în care trebuie aplicate corecții.

             Pornind de la cercetarea ofertelor specifice a 35 de sisteme de audit de flotă din 20 ţări, a fost posibilă relevarea unei carențe generale: rapoartele de audit sunt extrem de voluminoase, greu de citit, dificil  de interpretat, generând situații ambigue și măsuri neclare. Urmărind creşterea accesibilităţii managerilor de flotă și a conducerii companiilor la concluziile şi măsurile ce se impun a fi luate, Automotive GURU NET şi-a propus simplificarea formei rapoartelor de audit.

              Sistemul de audit Automotive GURU a fost creat să analizeze o serie de KPI-uri clasice care să evidențieze eficiența de funcționare a flotei în stadiul actual dar și o serie de KPI-uri inedite care să studieze planul de progres și de dezvoltare al companiei. Raportul auditului este extrem de accesibil si relevă o serie de măsuri imediate care pot crește eficiența flotei. 

             În plus, pe baza sistemului "PUNCTAJ FLOTĂ" dar și a KPI-urilor măsurate putem găsi cu ușurință deficiențele ample din sistemul de transport, urmând a fi apoi aplicate o serie de măsuri corective utilizând sistemul propriu de OPTIMIZARE a parcului de vehicule. 

Despre Automotive GURU NET SRL-D

Compania Automotive GURU NET este un furnizor de servicii de consultanta în domeniul autovehiculelor rutiere. Serviciile noastre sunt create pentru a se adapta unor cerințe variate și complexe venite atât din partea clienților persoane fizice cât și din partea firmelor.