Comunicate de presa din domeniul Politic

 • M.A.E. Atenナ」ionare de cトネトフorie Turcia

  BUCURESTI - 21 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Afacerilor Externe

  Ministerul Afacerilor Externe informeazト cト, テョncepテ「nd cu data de 20 iulie 2016, a fost decretatト de Guvernul turc starea de urgenネ崙 pe テョntreg teritoriul Republicii Turcia, pentru o duratト de 3 luni. Potrivit informaネ嬖ilor furnizate de autoritトκ嬖le turce, instaurarea stトビii de urgenネ崙 nu are ca efect direct restricネ嬖onarea libertトκ嬖i de circulaネ嬖e a populaネ嬖ei civile, nici a turiネ冲ilor strトナni. MAE este テョn permanent contact cu autoritトκ嬖le turce テョn vederea informトビii, テョn timp real, cu privire la evoluネ嬖a situaネ嬖ei.    comunicatul de presa

 • Participarea ministrului afacerilor externe, Lazトビ Comトハescu, la Reuniunea Ministerialト a Coaliネ嬖ei anti-Daesh

  BUCURESTI - 20 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Afacerilor Externe

  Ministrul afacerilor externe, Lazトビ Comトハescu, va participa la Reuniunea Ministerialト a Coaliネ嬖ei Globale anti-Daesh, care se va desfトκ冰ra la Washington DC, テョn data de 21 iulie 2016.

  Reuniunea miniネ冲rilor de externe ネ冓 ai apトビトビii din statele membre ale Coaliネ嬖ei Globale anti-Daesh va fi co-prezidatト de secretarul de stat John Kerry ネ冓 secretarul apトビトビii Ashton Carter. Acナ」iunea are ca obiectiv principal reiterarea provocトビilor テョntテ「mpinate de poporul irakian テョn confruntarea cu Daesh, cu accent pe necesitトη」ile privind asistenナ」a umanitarト ナ殃 mトピurile de stabilizare post-conflict テョn zonele eliberate de sub ocupaナ」ia Daesh.    comunicatul de presa

 • Ziua Aviaネ嬖ei sトビbトフoritト de piloネ嬖i ネ冓 personalul de zbor al Inspectoratului General de Aviaネ嬖e al MAI

  BUCURESTI - 20 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Afacerilor Interne

  Ziua Aviaネ嬖ei sトビbトフoritト de piloネ嬖i ネ冓 personalul de zbor al Inspectoratului General de Aviaネ嬖e al MAI - aproape 5.000 de ore de zbor テョn primele ネ兮se luni ale anului 2016.
  Aproximativ 2.000 de persoane care necesitau テョngrijiri medicale de urgenナ」ト au fost transportate la spital cu elicopterele MAI.

  Cu prilejul Zilei Aviaネ嬖ei Romテ「ne ネ冓 a Forネ嫺lor Aeriene, ministrul afacerilor interne, Petre Tobト, a mulネ孛mit テョntregului personal al Inspectoratului General de Aviaネ嬖e pentru rezultatele obネ嬖nute テョn activitate ネ冓 i-a felicitat pentru profesionalismul ネ冓 responsabilitatea dovedite テョn misiunile desfトκ冰rate.    comunicatul de presa

 • MAE テョナ殃 exprimト profundul regret pentru decesul unui cetトκ嫺an romテ「n テョn urma atacului de la Nisa

  BUCURESTI - 19 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Afacerilor Externe

  Ministerul Afacerilor Externe anunネ崙 cu profund regret decesul unui cetトκ嫺an romテ「n テョn urma atacului de la Nisa, membru al familiei datト dispトビutト anterior. Autoritトκ嬖le franceze au confirmat decesul.
  Procedura de identificare a corpului neテョnsufleネ嬖t al victimei de cetトκ嫺nie romテ「nト, efectuatト de cトフre autoritトκ嬖le franceze, s-a finalizat テョn urmト cu puネ嬖n timp, cu sprijinul autoritトκ嬖lor romテ「ne.     comunicatul de presa

 • Participarea secretarului de stat pentru afaceri globale, Daniela Gテョtman, la reuniunea Consiliului Ministerial UE - Consiliul de Cooperare al Golfului

  BUCURESTI - 19 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Afacerilor Externe

  Secretarul de stat pentru afaceri globale, Daniela Gテョtman, a participat la cea de-a 25-a reuniune a Consiliului Ministerial Uniunea Europeanト - Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG), care s-a desfトη殷rat la 18 iulie 2016, la Bruxelles.

  Reuniunea a fost co-prezidatト de テ始altul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe ナ殃 Politicト de Securitate ナ殃 de ministrul afacerilor externe al Regatului Arabiei Saudite, care deナ」ine テョn prezent preナ歹dinナ」ia CCG.    comunicatul de presa

 • Aderarea Romテ「niei la Organizaネ嬖a Europeanト pentru Cercetトビi Nucleare (CERN)

  BUCURESTI - 18 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Afacerilor Externe

  MAE salutト dobテ「ndirea, la 17 iulie 2016, de cトフre Romテ「nia, a calitトη」ii de membru al Organizaナ」iei Europene pentru Cercetトビi Nucleare (CERN), un pas esenネ嬖al pentru dezvoltarea cercetトビii ネ冲iinネ嬖fice テョn Romテ「nia.    comunicatul de presa

 • テ始cepe etapa a III-a a Planului privind reducerea deficitului de personal

  BUCURESTI - 18 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Afacerilor Interne

  Analiza semestrialト condusト de cトフre ministrul afacerilor interne, Petre Tobト, privind テョndeplinirea prioritトκ嬖lor strategice din Planul de Guvernare, a reliefat cト la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne se テョnregistreazト un deficit de aproximativ 18.000 de posturi. Cele mai multe posturi vacante sunt テョnregistrate la nivelul Inspectoratului General al Poliネ嬖ei Romテ「ne, urmat de Inspectoratul General pentru Situaネ嬖i de Urgenネ崙 ネ冓 Inspectoratul General al Jandarmeriei Romテ「ne.
      comunicatul de presa

 • M.A.E. - Demersuri consulare テョn sprijinul cetトκ嫺nilor romテ「ni din Turcia

  BUCURESTI - 16 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Afacerilor Externe

  テ始 continuarea informaネ嬖ilor privind situaネ嬖a din Turcia, Ministerul Afacerilor Externe precizeazト cト cele douト echipe consulare mobile din cadrul Ambasadei Romテ「niei la Sofia continuト sト acorde asistenネ崙 la douト dintre punctele de frontierト terestrト cu Turcia cu cel mai intens trafic, facilitテ「nd pテ「nト テョn prezent tranzitul a peste 35 de autovehicule cu cetトκ嫺ni romテ「ni.

  Echipele mobile ale Consulatului General al Romテ「niei la Istanbul, aflate テョn Aeroportul Internaネ嬖onal Atatテシrk, oferト asistenネ崙 cetトκ嫺nilor romテ「ni aflaネ嬖 テョn incinta acestuia. Pテ「nト la acest moment, テョn punctele de テョntテ「lnire stabilite テョn aeroport s-au prezentat aprox. 200 de persoane. Reamintim cト punctele de テョntテ「lnire pentru cetトκ嫺nii romテ「ni au fost stabilite テョn douト locaネ嬖i窶 zona de check窶妬n la poarta G17, iar テョn zona de tranzit 窶 テョn proximitatea ghiネ册ului central de informaネ嬖i, lテ「ngト Cafe Nero ネ冓 Magazinul Old Bazaar.    comunicatul de presa

 • Comunicat de presト al Ministerului Afacerilor Externe privind situaネ嬖a din Turcia

  BUCURESTI - 16 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Afacerilor Externe

  テ始 continuarea comunicatelor anterioare privind situaネ嬖a din Turcia, Ministerul Afacerilor Externe informeazト cト celula de crizト constituitト din dispoziナ」ia ministrului afacerilor externe ネ冓-a continuat activitatea テョn cursul nopナ」ii pentru a stabili cele mai eficiente modalitトη」i de a furniza asistenナ」a consularト cetトη」enilor romテ「ni aflaナ」i テョn Turcia.

  Reprezentanネ嬖i Ambasadei Romテ「niei la Ankara ネ冓 ai Consulatelor Generale din Istanbul ネ冓 Izmir continuト demersurile テョn vederea acordトビii asistenネ嫺i consulare necesare cetトκ嫺nilor romテ「ni aflaネ嬖 pe teritoriul Turciei. Pテ「nト テョn prezent, au fost recepネ嬖onate aproximativ 400 de apeluri telefonice prin intermediul Call Center-ului Ministerului Afacerilor Externe ネ冓 direct la misiunea diplomaticト ネ冓 oficiile consulare.    comunicatul de presa

 • M.A.E. - Informare de presト referitoare la atacul de la Nisa

  BUCURESTI - 15 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Afacerilor Externe

  テ始 continuarea informaナ」iilor transmise referitoare la atacul de la Nisa, MAE informeazト cト echipa consularト a Consulatului General de la Marsilia, aflatト la Nisa, s-a deplasat la unitトη」ile spitaliceナ殳i unde sunt internate victimele rトハite, a stabilit legトフura cu rudele celor douト victime spitalizate ナ殃 le acordト asistenナ」ト consularト de specialitate.     comunicatul de presa

 •  95 de ani de la テョnfiinネ嫗rea Bazei 191 Logistice pentru Comunicaネ嬖i ネ冓 Informaticト

  BUCURESTI - 15 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Apararii Nationale

  Generalul Nicolae Ciucト, ネ册ful Statului Major General, a participat joi, 14 iulie, la ceremonia organizatト cu ocazia sトビbトフoririi a 95 de ani de la テョnfiinネ嫗rea Bazei 191 Logistice pentru Comunicaネ嬖i ネ冓 Informaticト.    comunicatul de presa

 • Reacネ嬖e MFE テョn cazul Berevoieネ冲i

  BUCURESTI - 15 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Fondurilor Europene

  Domnul Ciprian Necula, coordonatorul Punctului Naネ嬖onal de Contact pentru Romi, condamnト cazul de la Berevoieネ冲i (Argeネ) ネ冓 etichetarea etnicト a acestuia.
  Ministerul Fondurilor Europene a luat act de reflectarea テョn presト a acネ嬖unii DIICOT de destructurare a mai multor grupuri infracネ嬖onale organizate, specializate テョn savテ「rネ冓rea infracネ嬖unilor de trafic de persoane.    comunicatul de presa

 • Vizita ministrului delegat Maria Ligor テョn Regatul Unit al Marii Britanii ネ冓 al Irlandei de Nord

  BUCURESTI - 14 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Afacerilor Externe

  テ始 perioada 14-15 iulie 2016, ministrul delegat pentru relaネ嬖ile cu romテ「nii de pretutindeni, Maria Ligor, va efectua o vizitト テョn Regatul Unit al Marii Britanii ネ冓 al Irlandei de Nord.

  Cu ocazia primei vizite テョn noua calitate, ministrul delegat va avea テョntrevederi cu oficiali britanici, precum ネ冓 cu exponenネ嬖 ai comunitトκ嬖i romテ「neネ冲i, reprezentanネ嬖 ai mediului asociativ ネ冓 mass media de limba romテ「nト.    comunicatul de presa

 • Consultトビi politice テョntre secretarul de stat Daniela Gテョtman ナ殃 adjunctul ministrului iranian de externe, Majid Takht Ravanchi

  BUCURESTI - 11 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Afacerilor Externe

  Secretarul de stat pentru afaceri globale, Daniela Gテョtman, a avut astトホi, 11 iulie 2016, o rundト de consultトビi politice cu adjunctul ministrului de externe iranian pentru Europa ナ殃 America, Majid Takht Ravanchi.
  Discuナ」iile au prilejuit trecerea テョn revistト a stadiului relaナ」iilor bilaterale, precum ナ殃 abordarea unor teme de actualitate ale agendei regionale ナ殃 internaナ」ionale. Oficialii au subliniat nivelul ascendent al relaナ」iilor politico-diplomatice dupト semnarea Planului Comun ナ殃 Cuprinzトフor de Acナ」iune dintre Iran ナ殃 comunitatea internaナ」ionalト, reprezentatト de Grupul E3+3 ナ殃 AIEA, evidenナ」iind dorinナ」a comunト de amplificare a dialogului politic la toate nivelurile.    comunicatul de presa

 • Tabトビa de varト pentru cercetaナ殃

  BUCURESTI - 11 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Apararii Nationale


  Cea de-a X-a ediナ」ie a "Taberei de varト pentru cercetaナ殃" a debutat luni, 11 iulie, la Predeal, fiind gトホduitト de Batalionul 21 Vテ「nトフori de Munte 窶廨eneral Leonard Mociulschi窶.
  Activitatea este organizatト de Ministerul Apトビトビii Naナ」ionale, prin Direcナ」ia informare ナ殃 relaナ」ii publice, テョn parteneriat cu Ministerul Tineretului ナ殃 Sportului ネ冓 Asociaナ」ia de Caritate din Armata Romテ「niei 窶廚AMARAZII窶, fiind sprijinitト de Statul Major al Forナ」elor Terestre.    comunicatul de presa

 • Participarea ministrului apトビトビii naナ」ionale テョn delegaナ」ia Romテ「niei la Summit-ul NATO de la Varナ殪via. Decizii majore pentru Romテ「nia

  BUCURESTI - 11 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Apararii Nationale

  La Varナ殪via, テョn cadrul Summit-ului NATO, liderii aliaナ」i au negociat ナ殃 adoptat o serie de decizii majore pentru consolidarea posturii de apトビare ナ殃 descurajare aliatト, cu aplicare pe テョntreg Flancul Estic.
  テ始 acest cadru, ministrul apトビトビii naナ」ionale a avut o serie de テョntrevederi bilaterale テョn marja Summit-ului cu omologi aliaナ」i, テョn vederea coagulトビii sprijinului necesar avansトビii obiectivelor strategice ale Romテ「niei la nivelul consolidトビii posturii de apトビare ナ殃 descurajare, al deciziei privind prezenナ」a NATO テョnaintatト adaptatト pe teritoriul aliaナ」ilor estici, respectiv Romテ「nia.    comunicatul de presa

 • Participarea ministrului afacerilor externe, Lazトビ Comトハescu, la Summit-ul NATO

  BUCURESTI - 8 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Afacerilor Externe

  Ministrul afacerilor externe, Lazトビ Comトハescu, va participa, テョn perioada 8-9 iulie 2016, ca membru al delegaナ」iei conduse de Preナ歹dintele Romテ「niei, la Summit-ul NATO care va fi organizat la Varナ殪via (Polonia).

  Cu acest prilej, ministrul romテ「n al afacerilor externe va participa, la 8 iulie 2016, la o reuniune ministerialト a Comisiei NATO-Georgia, テョn cadrul cトビeia va fi discutat stadiul implementトビii mトピurilor Aliate de sprijin pentru Georgia, decise la Summit-ul precedent, din Marea Britanie. Vor fi, totodatト, adoptate noi mトピuri テョn sprijinul Georgiei, atテ「t テョn vederea consolidトビii dialogului politic cu Alianナ」a, cテ「t ナ殃 pe dimensiunea practicト.    comunicatul de presa

 • テ始tテ「lnire de lucru a ネ册fului SMG cu comandanネ嬖i/rectorii instituネ嬖ilor de テョnvトκ崙ノテ「nt militar

  BUCURESTI - 7 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Apararii Nationale

  Statul Major General a organizat joi, 7 iulie, la sediul instituネ嬖ei, o テョntテ「lnire de lucru cu comandanネ嬖i/rectorii instituネ嬖ilor de テョnvトκ崙ノテ「nt militar.
  Scopul activitトκ嬖i a fost de a identifica cトナle de perfecネ嬖onare a sistemului de テョnvトκ崙ノテ「nt militar, テョn vederea alinierii la standardele de performanネ崙 stabilite pentru a putea asigura Armatei Romテ「niei resursa umanト テョnalt calificatト, capabilト sト テョndeplineascト o gamト largト de misiuni, テョn aネ兮 fel テョncテ「t structurile militare sト rトノテ「nト eficiente テョn faネ嫗 oricトビor provocトビi.    comunicatul de presa

 • Participarea ministrului apトビトビii naナ」ionale テョn delegaナ」ia Romテ「niei la Summit-ul NATO de la Varナ殪via

  BUCURESTI - 7 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Apararii Nationale

  Ministrul apトビトビii naナ」ionale, Mihnea Motoc, va face parte din delegaナ」ia Romテ「niei la Summit-ul NATO de la Varナ殪via (8-9 iulie 2016) condusト de Preナ歹dintele Klaus Werner Iohannis.
  Ministrul Motoc va participa vineri, 8 iulie, la o cinト de lucru a miniナ殳rilor aliaナ」i ai apトビトビii, テョn cadrul cトビeia se vor aborda modalitトη」ile de implementare a deciziilor NATO destinate consolidトビii apトビトビii colective ナ殃 descurajトビii, cu accent pe realizarea prezenナ」ei aliate pe テョntregul flanc estic al NATO, precum ナ殃 cadrul de cooperare pentru vecinトフatea sudicト a Alianナ」ei ナ殃 continuarea sprijinului pentru partenerii NATO.    comunicatul de presa

 • Mesajul ministrului delegat pentru relaネ嬖ile cu romテ「nii de pretutindeni, Dan Stoenescu, la テョncheierea mandatului

  BUCURESTI - 7 iulie 2016

  Comunicat de presa al Ministerul Afacerilor Externe

  Dupト nouト luni テョn care am avut onoarea sト ocup poziネ嬖a de ministru delegat pentru relaネ嬖ile cu romテ「nii de pretutindeni, ネ嬖n sト le mulネ孛mesc romテ「nilor de pe toate meridianele pentru susネ嬖nerea, sfaturile ネ冓 テョncurajトビile fトビト de care multe dintre lucrurile pe care le-am realizat テョn acest mandat nu ar fi fost posibile.     comunicatul de presa