Document justificativ

Definitie Document justificativ

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, regiile autonome, societatile comerciale, societatile agricole, societatile bancare, unitatile de asigurari sociale, institutiile publice, unitatile cooperatiste, asociatiile si celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care au calitatea de comerciant, denumite in prezentele norme unitati patrimoniale, consemneaza operatiile economice si financiare, in momentul efectuarii lor, in documente justificative, pe baza carora se fac inregistrari in jurnale, fise si alte documente contabile, dupa caz. Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale, prevazute in structura formularelor aprobate: - denumirea documentului - denumirea si sediul unitatii patrimoniale care intocmeste documentul (cand este cazul) - numarul documentului si data intocmirii acestuia - mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiei economice si financiare (cand este cazul) - continutul operatiei economice si financiare, iar atunci cand este necesar si temeiul legal al efectuarii ei - datele cantitative si valorice aferente operatiei economice si financiare efectuate - numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiei economice si financiare patrimoniale, ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiile respective, dupa caz - alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiilor in documente justificative. Inscrisurile care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in cazurile in care furnizeaza toate informatiile prevazute in normele legale in vigoare. Inscrisurile provenite din relatiile de cumparare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi inregistrate in contabilitate numai in cazurile in care se face dovada intrarii in gestiune a bunurilor respective. In cazul in care documentele respective se refera la cheltuieli pentru prestari de servicii efectuate de persoane, fizice, pentru a fi inregistrate in contabilitate acestea trebuie sa aiba la baza contracte sau conventii, intocmite in acest scop in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Inscrierea datelor se face cu cerneala, cu pasta de pix, cu masina de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dupa caz. In documentele justificative si in cele contabile nu sunt admise stersaturi sau alte asemenea procedee, precum si lasarea de spatii libere intre operatiile inscrise in acestea. Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea sa poata fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corecta. Corectarea se face in toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul justificativ, mentionandu-se si data efectuarii operatiei.In cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza carora se primeste, se elibereaza sau se justifica numerarul sau al altor documente pentru care prezentele norme de utilizare prevad asemenea restrictii, documentul gresit se anuleaza si ramane in carnetul respectiv (nu se detaseaza), cu exceptia ordinului de deplasare (delegatie), pe baza caruia se primeste sau se restituie diferenta intre cheltuielile efective de deplasare si avansul acordat. La corectarea documentului justificativ in care se consemneaza operatii de predare-primire a valorilor materiale si a mijloacelor fixe este necesara confirmarea, prin semnatura, atat a predatorului, cat si a primitorului. In cazul completarii documentelor cu ajutorul tehnicii de calcul, corecturile sunt admise numai inainte de prelucrarea acestora, mentionandu-se data rectificarii si semnatura celui care a facut modificarea. Documentele inscrise in listele de erori, anulari sau completari (pe baza carora se fac modificari in fisiere sau in baza de date a unitatii) trebuie sa fie semnate de persoanele imputernicite de unitatea beneficiara. Numele si prenumele acestor persoane se comunica unitatilor de informatica prelucratoare. Pentru asigurarea circulatiei rationale si unitare a documentelor justificative, care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, precum si pentru tinerea la zi a contabilitatii, se recomanda ca directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau o alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie sa intocmeasca graficul de circulatie a documentelor justificative, care se aproba de administrator, ordonatorul de credite sau persoana care are obligatia gestionarii patrimoniului. Graficul de circulatie a documentelor justificative, la intocmirea caruia trebuie sa se tina seama de normele de utilizare a formularelor, este necesar sa contina: denumirea documentelor, persoanele care poarta raspunderea intocmirii lor, data intocmirii si termenul stabilit pentru predarea documentelor, numarul de exemplare si destinatia acestora, precum si alte elemente care se apreciaza ca necesare. Indiferent de modul de prezentare a graficelor de circulatie a documentelor (sub forma de text sau scheme), pe baza elementelor mentionate pot fi intocmite: - grafice individuale (care cuprind documentele si lucrarile ce se executa de catre o anumita persoana) - grafice de structura (care cuprind documentele si lucrarile din cadrul unui compartiment al unitatii patrimoniale) - grafice sintetice (care cuprind documentele si operatiile necesare unei anumite lucrari cu grad mai mare de complexitate, cum este, de exemplu, bilantul contabil).In cazul in care prelucrarea documentelor justificative se face de catre unitatile prestatoare de servicii de informatica, in relatiile dintre aceste unitati si cele beneficiare este necesar ca, pentru asigurarea inregistrarilor in contabilitate, sa se respecte urmatoarele reguli: - documentele justificative sa fie intocmite corect si la timp de catre unitatile beneficiare, care raspund de realitatea datelor inscrise in acestea - documentele contabile, intocmite de unitatile de informatica pe baza documentelor justificative trebuie predate unitatilor beneficiare la termenele stabilite prin contractele sau conventiile incheiate, unitatile de informatica raspunzand de corectitudinea prelucrarii datelor - unitatile beneficiare trebuie sa efectueze verificarea documentelor contabile obtinute de la unitatile de informatica in sensul cuprinderii tuturor documentelor justificative preluate pentru prelucrare, respectarii corespondentei conturilor si exactitatii sumelor inregistrate. Vezi pentru alte detalii Normele Metodologice 0/01 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

Doresti sa adaugi un termen in dictionar ? Propune termen
Stii o definitie mai buna pentru Document justificativ? Propune definitie

Comunicatedepresa.ro cuprinde informatii relevante pentru domenii diversificate precum: politica, afaceri, sport, lifestyle, informatii si stiri despre personalitatile sau institutiile cele mai mediatizate din Romania. Sectiunea de fata este dedicata definitiilor care se refera la subiectul Document justificativ.

Aceasta zona va concentra cele mai noi definitii referitoare la Document justificativ. Definitiile termenilor despre Document justificativ cuprinse in aceasta sectiune sunt adaugate de catre utilizatorii site-ului, prin urmare responsabilitatea continutului acestora revine acestora. In cazul in care doriti sa luati legatura cu reprezentantii companiilor care au emis evenimentele si comunicate referitoare la Document justificativ, va invitam sa accesati paginile de comunicate si evenimente create referitor la Document justificativ.