Drept de autor

Definitie Drept de autor

1. Totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale generate prin crearea de opere literare, stiintifice, artistice si ca urmare a valorificarii lor prin raspandirea in public, conform dispozitiilor legii (vezi Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe).2. Complex de drepturi subiective personale nepatrimoniale si patrimoniale recunoscute de lege autorilor, asupra operelor lor de creatie intelectuala - literare, artistice, stiintifice - exprimate intr-o forma concreta, perceptibila simturilor omenesti, in scopul punerii in valoare a rezultatelor obtinute prin activitatea de creatie intelectuala desfasurata de acesta, prin difuzarea lor inpublic si in scopul ocrotirii intereselor legitime ale creatorilor.Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar neterminata.Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera. In cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia acordata autorului persoanele juridice si persoanele fizice altele decat autorul.Se prezuma a fi autor, pina la proba contrara, persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima data la cunostinta publica. Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercita de catre persoana fizica sau juridica ce o face publica numai cu consimtamintul autorului, atat timp cat acesta nu-si dezvaluie identitatea.Este opera comuna opera creata de mai multi coautori, in colaborare. Dreptul de autor asupra operei comune apartine coautorilor acesteia, intre care unul poate fi autorul principal, in conditiile prezentei legi. In lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot exploata opera decat de comun acord. Refuzul consimtamintului din partea oricaruia dintre coautori trebuie sa fie temeinic justificat. In cazul in care contributia fiecarui coautor este distincta, aceasta poate fi exploatata separat, cu conditia sa nu se prejudicieze exploatarea operei comune sau drepturile celorlalti coautori. In cazul utilizarii operei create in colaborare, remuneratia se cuvine coautorilor in proportiile pe care acestia le-au convenit. In lipsa unei conventii, remuneratia se imparte proportional cu partile de contributie ale autorilor sau in mod egal, daca acestea nu se pot stabili.Este opera colectiva opera in care contributiile personale ale coautorilor formeaza un tot, fara a fi posibil, data fiind natura operei, sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create. In lipsa unei conventii contrare, dreptul de autor asupra operei colective apartine persoanei fizice sau juridice din initiativa, sub responsabilitatea si sub numele careia a fost creata.Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma concreta de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:a) scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculatorb) operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintificec) compozitiile muzicale cu sau fara textd) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimelee) operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizualef) operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografieig) operele de arta plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, grafica, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, precum si operele de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practiceh) operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice ce formeaza proiectele de arhitectural) lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general.Fara a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, si anume:a) traducerile, adaptarile, adnotarile, lucrarile documentare, aranjamentele muzicale si orice alte transformari ale unei opere literare, artistice sau stiintifice care reprezinta o munca intelectuala de creatieb) culegerile de opere literare, artistice sau stiintifice, cum ar fi: enciclopediile si antologiile, colectiile sau compilatiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creatii intelectuale.Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor urmatoarele:a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile si inventiile, continute intr-o opera, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimareb) textele oficiale de natura politica, legislativa, administrativa, judiciara si traducerile oficiale ale acestorac) simbolurile oficiale ale statului, ale autoritatilor publice si ale organizatiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul si medaliad) mijloacele de platae) stirile si informatiile de presaf) simplele fapte si date.Autorul unei opere are urmatoarele drepturi morale:a) dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publicab) dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al opereic) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publicad) dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sae) dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de exploatare, prejudiciati prin exercitarea retractarii.Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari.Utilizarea sau exploatarea unei opere da nastere la drepturi distincte si exclusive ale autorului de a autoriza:a) reproducerea integrala sau partiala a opereib) difuzarea opereic) importul in vederea comercializarii pe teritoriul Romaniei a copiilor de pe opera, realizate cu consimtamintul autoruluid) reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de executie sau de prezentare directa a opereie) expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografice si de arhitecturaf) proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizualeg) emiterea unei opere prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, inclusiv prin satelith) transmiterea unei opere catre public prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeui) comunicarea publica prin intermediul inregistrarilor sonore si audiovizualej) retransmiterea nealterata, simultana si integrala a unei opere prin oricare dintre mijloacele citate la lit. g) si h), de catre un organism de emisie, diferit de organismul de origine a operei radiodifuzate sau televizatek) difuzarea secundaral) prezentarea intr-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace, a unei opere radiodifuzate sau televizatem) accesul public la bazele de date pe calculator, in cazul in care aceste baze de date contin sau constituie opere protejate.

Doresti sa adaugi un termen in dictionar ? Propune termen
Stii o definitie mai buna pentru Drept de autor? Propune definitie

Comunicatedepresa.ro cuprinde informatii relevante pentru domenii diversificate precum: politica, afaceri, sport, lifestyle, informatii si stiri despre personalitatile sau institutiile cele mai mediatizate din Romania. Sectiunea de fata este dedicata definitiilor care se refera la subiectul Drept de autor.

Aceasta zona va concentra cele mai noi definitii referitoare la Drept de autor. Definitiile termenilor despre Drept de autor cuprinse in aceasta sectiune sunt adaugate de catre utilizatorii site-ului, prin urmare responsabilitatea continutului acestora revine acestora. In cazul in care doriti sa luati legatura cu reprezentantii companiilor care au emis evenimentele si comunicate referitoare la Drept de autor, va invitam sa accesati paginile de comunicate si evenimente create referitor la Drept de autor.