Fundatie

Definitie Fundatie

Conform Ordonantei guvernamentale nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei. Prin derogare, in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.In vederea dobandirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii incheie actul constitutiv si statutul fundatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a consiliului director, prin care le este alocat cate un patrimoniu.Filiala este condusa de un consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator.Dupa inscrierea fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, dupa inscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor.Daca fundatia dobandeste personalitate juridica dupa decesul fondatorului, efectele liberalitatilor facute de acesta in favoarea fundatiei, anterior constituirii ei, se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundatiile infiintate prin acte intre vii, si de la data mortii testatorului, pentru fundatiile infiintate prin testament.Organele fundatiei sunt:a) consiliul directorb) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si de administrare al acesteia.Consiliul director asigura realizarea scopului si obiectivelor fundatiei, exercitand urmatoarele atributii:a) stabilirea strategiei generale si a programelor fundatieib) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabilc) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzorid) infiintarea de filialee) incheierea de acte juridice, in numele si pe seama fundatieif) executarea bugetului de venituri si cheltuielig) aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale fundatieih) modificarea statutului fundatieii) indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in lege sau in statut.Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau, dupa caz, de fondatori, la momentul constituirii fundatiei.Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri.

Doresti sa adaugi un termen in dictionar ? Propune termen
Stii o definitie mai buna pentru Fundatie? Propune definitie

Comunicatedepresa.ro cuprinde informatii relevante pentru domenii diversificate precum: politica, afaceri, sport, lifestyle, informatii si stiri despre personalitatile sau institutiile cele mai mediatizate din Romania. Sectiunea de fata este dedicata definitiilor care se refera la subiectul Fundatie.

Aceasta zona va concentra cele mai noi definitii referitoare la Fundatie. Definitiile termenilor despre Fundatie cuprinse in aceasta sectiune sunt adaugate de catre utilizatorii site-ului, prin urmare responsabilitatea continutului acestora revine acestora. In cazul in care doriti sa luati legatura cu reprezentantii companiilor care au emis evenimentele si comunicate referitoare la Fundatie, va invitam sa accesati paginile de comunicate si evenimente create referitor la Fundatie.