Sigle comunicat european

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNT/COMUNICAT DE PRESĂ


“INTARIREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE PRIN INVESTITII IN INFRASTRUCTURA IT“

BUCURESTI - 15 iulie 2010

Comunicat tip General in Stiinta / Cercetare

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII – INCDPM “ALEXANDRU DARABONT”, cu sediul in Bd. Ghencea, nr. 35A, sector 6, Bucuresti, deruleaza, incepand cu data de 18.06.2010, proiectul “INTARIREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE PRIN INVESTITII IN INFRASTRUCTURA IT“, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica in calitate de Organism Intermediar (OI), in numele si pentru Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri in calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operational „Cresterea Competitivitătii Economice” (POS CCE), Axa Prioritara 2 , Operaţiunea 2.2.4 – „Intarirea capacitatii administrative”

Valoarea totala a proiectului este de 443.528 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 375.000 lei (311.250 lei - valoarea eligibila nerambursabila din FEDR si 63.750 lei - valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national)

Proiectul se implementeaza in Bucuresti, la sediul INCDPM “ALEXANDRU DARABONT” pe o durată de 6 luni.

Despre INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII -I.N.C.D.P.M. ALEXANDRU DARABONT


Obiectivul proiectului il constituie imbunatatirea performantelor administrative si de management a institutiei prin modernizarea infrastructurii IT, in vederea cresterii vizibilitatii cercetarii romanesti, prin optimizarea modalitatii de comunicare cu potentialii parteneri externi si majorarea indicatorului de participare in proiectele CD.

Detalii suplimentare puteti obţine de la:
Dr. ing. Steluta NISIPEANU,
Director de proiect
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii – INCDPM “ALEXANDRU DARABONT”
Tel. 021 313 17 27, Fax: 021 315 78 22, e-mail: nisipeanusteluta @ yahoo.com