MAE salută Ziua Internațională a Femeii

BUCURESTI - 8 martie 2018

Comunicat tip General in Afaceri, Monden / Lifestyle, Media / Publicitate, Politic, Social

Comunitatea internațională celebrează anual, la 8 martie, Ziua Internațională a Femeii, pentru a marca realizările sociale, economice și politice ale femeilor.

MAE

MAE

Această zi reprezintă, în cadrul Organizației Națiunilor Unite, un prilej pentru a reflecta asupra progreselor realizate în promovarea rolului femeilor în societate și recunoașterea contribuției lor pentru dezvoltarea societății moderne. Este, totodată, o recunoaștere a drepturilor femeilor pentru care generații de femei au luptat cu convingere și tenacitate și o condamnare neechivocă a discriminării și violenței care își fac încă simțită prezența în lume.

Ziua de 8 Martie este totodată un prilej de a reafirma angajamentul României pentru promovarea drepturilor femeilor și eliminarea discriminării de gen. România recunoaște că dezvoltarea durabilă și armonioasă a societăților noastre nu se poate realiza decât cu deplina participare a femeilor. La nivel internațional, țara noastră susține realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, inclusiv a celui privind egalitatea de gen.

Adresăm, cu acest prilej, mulțumirile și aprecierea noastră tuturor femeilor din România, pentru devotamentul și dăruirea lor și ne exprimăm recunoștința noastră față de contribuţiile lor remarcabile la îmbunătăţirea societăţii noastre şi a lumii în care trăim.

Ministerul Afacerilor Externe adresează tuturor femeilor din România un călduros La Mulți Ani!

Informații suplimentare:

Ziua Internațională a Femeii a fost evocată pentru prima dată de organizațiile sindicale la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea în America de Nord și în Europa. De atunci, această celebrare a dobândit o dimensiune globală, în etape succesive - hotărârea, în 1910, ca Ziua Femeii să fie sărbătorită în aceeași zi peste tot în lume, alegerea, în 1913, a datei de 8 Martie pentru această sărbătoare, proclamarea, în 1977, de către ONU, a Anului Internațional al Femeilor și declararea perioadei 1976–1985 ca Deceniul ONU pentru condiția femeii, adoptarea Zilei Internaționale a Femeii, în 1977, printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU.

Direcția Purtător de Cuvânt și Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: 0721 270 845

Web: www.mae.ro

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).