Mesaj comun al Miniștrilor Afacerilor Externe ai României și ai Republicii Portugheze cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice

BUCURESTI - 13 septembrie 2017

Comunicat tip General in Media / Publicitate, Politic

București și Lisabona, 13 septembrie 2017

„Sărbătorim astăzi 100 de ani de când primul reprezentant al guvernului român, deputatul Victor Ionescu, și-a prezentat la Lisabona scrisorile de acreditare ca Trimis Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Portugalia.

MAE

MAE

În 1919, Martinho de Brederode era acreditat la București în calitate de prim ambasador al Portugaliei, marcând stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale, care s-au dezvoltat sub toate aspectele, deși au fost întrerupte o perioadă în contextul istoric de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Ne bucurăm să aniversăm astăzi centenarul acestor bune relații bilaterale, moment care merită să fie evidențiat.

Situate la extremitățile continentului european, Portugalia și România împărtășesc multe din valorile unei culturi semnificativ marcate de latinitate. Ni se pare, astfel, oportun să amintim felul în care marele filosof și gânditor român Mircea Eliade, fost atașat cultural în Portugalia, s-a referit la Luís de Camões și la Mihai Eminescu (articol publicat în Ação în 1942 și, apoi, în Vremea, în 1943), clasificându-i ca „doi mari poeți ai Latinității”. El a subliniat, de asemenea, semnificația contribuției acestor poeți naționali la îmbogățirea Latinității prin modul în care amândoi au transpus valorile acesteia și i-au atribuit o expresie inovatoare și universală, apropiați în atâtea feluri, deși au trăit în epoci istorice diferite (unul în timpul Renașterii, celălalt la sfârșitul secolului al XIX-lea). Este indiscutabil faptul că opera lor a îmbogățit cultura europeană în întregimea sa.

În prezent trăiesc în Portugalia zeci de mii de români, iar în România numeroși portughezi. În ambele cazuri se observă același fenomen de excelentă integrare și înțelegere reciprocă. Totodată, o dovadă în plus a strânselor relaţii interpersonale este numărul în creștere al căsătoriilor mixte.

Astăzi, relațiile bilaterale între România și Portugalia se caracterizează printr-o afinitate și identitate de puncte de vedere privind majoritatea temelor de pe agenda europeană și internaţională. Această afinitate ne motivează să continuăm drumul început cu o sută de ani în urmă și să explorăm noi modalități de cooperare.

Vom căuta să ne aducem contribuţia pentru o lume mai bună, în care locul Europei să devină tot mai relevant, permițând apărarea consecventă a valorilor noastre fundamentale”.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377 +40 721 270 845

Web: www.mae.ro (http://www.mae.ro/)

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).