Semnarea Acordului de privilegii și imunități între Guvernul României și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice

BUCURESTI - 6 septembrie 2017

Comunicat tip General in Media / Publicitate, Politic

Ministerul Afacerilor Externe salută semnarea astăzi, 6 septembrie 2017, a Acordului de privilegii și imunități între Guvernul României și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), instituție internațională cu sediul la Haga (Olanda), al cărei obiectiv principal îl constituie implementarea prevederilor Convenției privind interzicerea armelor chimice (CWC). Acordul a fost semnat pentru Guvernul României de către ambasadorul României la Haga, Brânduşa Predescu, iar pentru OIAC de către directorul general al organizaţiei, Ahmet Üzümcü.

MAE

MAE

Prin acest document se stabilesc privilegiile și imunitățile de care beneficiază personalul OIAC, în conformitate cu dreptul internaţional, pentru exercitarea efectivă a atribuțiilor sale, atât în timpul desfăşurării activităţilor de verificare pe teritoriul României, cât și în cursul desfășurării altor activităţi legate de obiectul și scopul Convenţiei.

Intrarea în vigoare a Acordului de privilegii și imunități va deschide calea pentru adâncirea colaborării dintre România și OIAC, prin dezvoltarea unor proiecte comune specifice, care vizează creșterea gradului de pregătire al autorităților române de resort și al personalului OIAC, în contextul actual marcat de provocări de securitate care relevă rolul OIAC în combaterea proliferării și utilizării armelor chimice.

Având în vedere specificul OIAC de organizaţie cu vocaţie globală, semnarea Acordului reconfirmă angajamentul României de a contribui activ la diplomaţia multilaterală în scopul menţinerii şi promovării păcii la nivel mondial.

În cadrul ceremoniei de semnare a Acordului, ambasadorul României a prezentat în mod oficial directorului general mapa cu coliţă filatelică realizată de Romfilatelia, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, pentru marcarea aniversării, în 2017, a 20 de ani de la înfiinţarea OIAC şi, totodată, de apartenenţă a României la organizaţie.

Informații suplimentare

La 29.04.2017 s-au aniversat 20 de ani de la intrarea în vigoare a CWC și de la înființarea OIAC. CWC este primul tratat care conține expres obiectivul şi calendarul eliminării unei întregi categorii de arme de distrugere în masă – armele chimice, sub strict control internațional, un succes necontestabil al multilateralismului postbelic, prin dinamica ratificărilor, eficiența sistemului de verificare şi viteza de adaptare la noile provocări ale cercetării, științei şi tehnologiei în materie.

La această dată, 192 de state sunt parte la CWC, continuând eforturile pentru universalizarea acestui instrument juridic.

Consiliul executiv al OIAC a aprobat, în cadrul sesiunii 85, desfășurate în perioada 11 – 14 iulie a.c., încheierea Acordului între Guvernul României și OIAC privind privilegiile și imunitățile acordate personalului OIAC.

Până în prezent, 53 de state părți la Convenţie, dintre care 16 ţări membre UE, au încheiat astfel de acorduri cu OIAC.

Mai multe informaţii privind activitățile OIAC şi implementarea prevederilor CWC în România se găsesc la paginile electronice www.ancex.ro, la secţiunea “Produse chimice” și www.opcw.org.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377 +40 721 270 845

Web: www.mae.ro (http://www.mae.ro/)

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).