Victor Negrescu: „Consultarea publică joacă un rol important în fundamentarea acțiunilor Guvernului României în cadrul negocierilor privind Brexit“

BUCURESTI - 11 septembrie 2017

Comunicat tip General in Media / Publicitate, Politic

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat luni, 11 septembrie, dezbaterea publică intitulată „România în contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană“, în cadrul căreia au fost supuse discuţiei axele strategice de acțiune ale Guvernului României în contextul Brexit.

MAE

MAE

Documentul vizează să asigure un cadru de referinţă care să permită abordarea coordonată, la nivel guvernamental, a aspectelor complexe generate de procesul Brexit, marcând liniile generale ale abordării României şi permiţând totodată o flexibilitate de natură să acomodeze evoluţiile inerente unui proces de negociere dinamic şi impredictibil.

În alocuţiunea pe care a susţinut-o în cadrul evenimentului găzduit de Institutul Diplomatic Român, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a subliniat că, pe tot parcursul procesului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, România va fi pregătită să informeze, să îndrume și să sprijine cetățenii și companiile în raport cu autoritățile britanice și cu noile condiții generate de Brexit.

„Avem în derulare o amplă campanie de consultări publice, cu accent pe românii din Marea Britanie. Acest proces joacă un rol important în fundamentarea acțiunilor Guvernului României în ceea ce privește negocierile dintre Uniunea Europeană şi Marea Britanie. Vom acționa, pe tot parcursul derulării acestora, respectând principiul coeziunii și solidarității, ceea ce înseamnă că acordul va trebui să reflecte interesele tuturor celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene. Drepturile cetățenilor români și ale familiilor acestora trebuie să fie aceleași ca drepturile de care vor beneficia toți cetățenii europeni aflaţi în Marea Britanie“, a declarat ministrul delegat.

Victor Negrescu a reamintit că obiectivul României în negocierile cu Marea Britanie îl constituie atingerea scenariului maximal din perspectiva Uniunii Europene, în linie cu mandatul general al echipei de negociatori conduse de Michel Barnier. „Procesul Brexit este un fenomen de o complexitate fără precedent, cu efecte profunde și greu de calculat la acest moment. Vom susține cu prioritate încheierea unui acord care să confere o protecție adecvată cetățenilor europeni şi care să asigure respectarea angajamentelor financiare asumate de Marea Britanie ca membru al Uniunii Europene. Obiectivul Guvernului este de a minimiza impactul negativ și de a fructifica oportunitățile, în cadrul unui proces decizional care ia în calcul toate opiniile relevante. Prin toate aceste demersuri, dorim să îi asigurăm pe toți cetățenii români aflați în Marea Britanie și pe cei care sunt interesați de subiect că statul român este în prezent pregătit pentru a face față oricăror situații generate de Brexit printr-o abordare coordonată, predictibilă și proactivă“, a precizat ministrul delegat.

Elemente suplimentare

În iunie 2016, un referendum popular organizat în Marea Britanie a decis retragerea acestei țări din Uniunea Europeană. În urma acestui rezultat, Guvernul britanic a declanșat, la 29 martie 2017, procedurile de retragere din Uniunea Europeană, conform Art. 50 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Negocierile pentru stabilirea termenilor de retragere a Marii Britanii pot dura maximum doi ani, urmând ca la 30 martie 2019, pe perioada deținerii de către România a președinției Consiliului UE, Marea Britanie să piardă statutul de membru al Uniunii Europene. În practică, este posibil ca această perioadă să fie urmată de un interval tranzitoriu care să permită clarificarea unor aspecte rămase nesoluționate în cadrul negocierilor.

Consiliul Interministerial pentru Brexit este un organism guvernamental care adoptă liniile politice pentru definirea pozițiilor României în negocierile dintre UE27 și Marea Britanie. Consiliul este condus de Prim-ministrul României și coordonat de ministrul delegat pentru Afaceri Europene. La 23 august 2017, Consiliul Interministerial pentru Brexit a aprobat axele strategice de acțiune ale Guvernului României în contextul procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).