Confederația Patronatul Român și Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, parteneriat pentru consolidarea mediului de afaceri

BUCURESTI - 26 mai 2016

Comunicat tip General in Afaceri, ONG

Confederația Patronatul Român și Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat au încheiat, miercuri, un protocol pentru promovarea intereselor membrilor și consolidarea mediului de afaceri.

Potrivit documentului, semnat de către președinții celor două organizații, respectiv Dl. Gheorghe Naghiu și Dna. Rodica Vlaicu, colaborarea vizează protejarea și promovarea activă a intereselor membrilor și partenerilor celor două părți.

Protocolul vizează promovarea și susținerea unor proiecte de acte normative care au ca obiect îmbunătățirea cadrului juridic specific.

Cele două organizații vor milita pentru păstrarea unui echilibru de putere între societatea civilă și guvernanți, în sistemul actual pluralist de luare a deciziei.

Cele două organisme își vor acorda sprijin reciproc în susținerea unor demersuri, pe lângă autoritățile publice centrale sau locale, pentru crearea unui mediu propice de activitate și de eficiență a inițiativelor.

Totodată, protocolul are drept scop participarea comună la promovarea și derularea unor proiecte cu finanțare europeană, privind formarea profesională a angajaților.

Parteneriatul asigură oferirea reciprocă de informații, date statistice și studii referitoare la obiectul de activitate al părților, la cererea membrilor acestora, în interesul stimulării relațiilor dintre aceștia.

Documentul prevede organizarea de seminarii, simpozioane, conferințe, evenimente științifice și alte manifestări comune.

Confederația Patronatul Român reprezintă pentru membrii și partenerii sai o platformă de lansare a intereselor juridice, economice și sociale.

Prin utilizarea eficientă a fondurilor europene, Confederația Patronatul Român a devenit locul în care se dă o iniţiere practică în antreprenoriatul și managementul performant al afacerilor. În cadrul confederației funcţionează Departamente de Consultanţă pentru accesarea de fonduri interne și/sau europene la orice Minister. Acestea sunt la dispoziţia organizaţiilor, partenerilor şi membrilor săi, până în prezent de serviciile sale beneficiind numeroase firme.

Reține atenția că, Patronatul Roman a derulat în mai multe judeţe, proiecte de reconversie, calificare şi recalificare profesională, antreprenoriat, egalitate de şanse etc., finanţate din Fonduri Europene.

Obiectivul Confederației Patronatul Roman pentru perioada care va urma îl reprezintă participarea la reconstrucția (reindustrializarea) economiei românești.

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat este o jurisdicție alternativă la instanța de judecată statală, privată, care funcționează în mod permanent pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat, potrivit dispozițiilor art. 616 din Codul de Procedură civilă.

Tribunalul și-a deschis porțile în septembrie 2014, fiind abilitat să judece orice dispută de natură civilă, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 542 din Codul de procedură civilă.

Hotărârile pronunțate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat sunt definitive și obligatorii, beneficiază de putere de lucru judecat și au forța probantă a unui înscris autentic. Hotărarea arbitrală nu poate fi supusă căilor de atac, ea poate fi desființată numai prin acțiune în anulare.

Cauzele deduse spre soluționare Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat sunt judecate de arbitri profesioniști, care au dobândit această calitate printr-un examen de verificare a cunoștințelor. Aceștia sunt independenți și imparțiali în îndeplinirea atribuțiilor și răspund, în condițiile legii, pentru prejudiciile provocate părților.

Pentru a fi eligibil față de instanța statală de judecată, tribunalul a instituit o serie de avantaje, precum: confidențialitate, celeritate, costuri reduse, procedura flexibilă, posibilitatea dată părților de a-și alege arbitrii. Totodată, părțile beneficiază de egalitate de tratament, respectarea dreptului de apărare și a principiului contradictorialității.

Firmele şi persoanele fizice vor putea apela la Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, alternativă la instanţa de judecată, pentru litigii de muncă, proprietate intelectuală, protecţia consumatorului.