Centru de zi in satul Dumbravita, comuna Ibanesti, judetul Botosani

Ibanesti - 14 mai 2010

Comunicat tip General in Administratie Publica

COMUNICAT DE PRESA


ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
PRIMARIA COMUNEI IBANESTI
Tel. 0231 619755; fax.0231 619759
Email:consiliulibanesti@yahoo.com
Web:primariaibanesti.eu
________________________________________________________________________COMUNICAT DE PRESĂ

privind initierea subproiectului “Centru de zi pentru copii în sat. Dumbravita, comuna Ibăneşti, judeţul Botoşani”

In cursul lunii martie 2010, Consiliul Local al comunei Ibăneşti, judeţul Botoşani, a depus la Autoritatea Nationala pentru protectia familiei si drepturilor copilului, subproiectul “Centru de zi pentru copii in sat. Dumbravita, comuna Ibanesti, judetul Botosani” subproiect care face parte din Proiectul “Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”.

Subproiectul a trecut de prima etapa de evaluare , urmand etapa de verificare in teren de catre Comisia de implementare a subproiectelor din cadrul ANPFDC.
La depunerea subproiectului, s-au avut in vedere urmatoarele:
1.Centrul de zi pentru copii in sat. Dumbravita, comuna Ibăneşti, judeţul Botoşani aflaţi în situaţii de risc îşi va desfăşura activitatea în clădirea ce se va construi în satul Dumbravita, comuna Ibăneşti, langa scoala „Mihail Sadoveanu”. Terenul pus la dispoziţie de administraţia locală este în suprafaţă de 2000 mp şi este situat în poziţie centrală. Clădirea se va situa în zona centrală a satului Dumbravita, comuna Ibăneşti, fiind accesibilă grupului ţintă.

2.Obiectivele specifice ale subproiectului:
-furnizarea de servicii sociale conform standardelor de calitate atât pentru copiii aflaţi în situaţii de risc, cât şi prin sprijin specializat şi asistenţă pentru familiile acestora, în vederea prevenirii abandonului scolar si familial.
-instruirea unui numar de 3 salariaţi din cadrul noului serviciu creat în cadrul proiectului în domeniul organizării şi acordării de servicii pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

3.Rezultate aşteptate:
-60 copii/an aflaţi în situaţii de risc de abandon vor beneficia de serviciile centrului de zi: îngrijire şi spraveghere pe timpul zilei; asistenţă de specialitate în vederea aprofundării cunoştinţelor dobândite în cadrul orelor de curs, de suport pentru orientarea şcolară; consiliere psihologica, socială şi terapeutică (ludoterapie, meloterapie, logoterapie), în funcţie de planul individualizat al fiecărui beneficiar;
-120 familii/an vor beneficia de sprijin specializat: servicii de consiliere sociala/psihologică.
- 3 angajaţi vor beneficia de cursuri de formare profesională continuă
- îmbunătăţirea serviciilor sociale specializate oferite de Consiliul local al comunei Ibăneşti pentru copiii aflaţi în situaţii de risc în cadrul comunei.


Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Primăria comunei Ibăneşti, judeţul Botoşani, tel. 0231619755, fax. 0231619759, e-mail:consiliulibanesti@yahoo.com. Persoana de contact – primar – ing. Romica Magopet.

Despre primaria comunei ibanesti

Primaria comunei Ibanesti, judetul Botosani. Tel. 0231619755, fax.0231619759
PRIMARIA COMUNEI IBANESTI, JUDETUL BOTOSANI
tel. 0231 619755
fax.0231 619759
consiliulibanesti@yahoo.com