Primarul Mediaşului, Daniel Thellmann a participat la întâlnirea cu membrii comitetului de bazin Mureş

Medias - 11 martie 2005

Comunicat tip General in Administratie Publica

În 10 martie 2005, ora 11.00 domnul primar Daniel Thellmann a fost prezent la întâlnirea cu membrii Comitetului de Bazin Mureş, la sediul Direcţiei Apelor Mureş.

Primarul Mediaşului, Daniel Thellmann a participat la întâlnirea cu membrii comitetului de bazin Mureş

În 10 martie 2005, ora 11.00 domnul primar Daniel Thellmann a fost prezent la întâlnirea cu membrii Comitetului de Bazin Mureş, la sediul Direcţiei Apelor Mureş.

Ordinea de zi a fost următoarea:

1.Analiza activităţii Comitetului de Bazin pe anul 2004;
2.Discutarea modificărilor din Legea Apelor nr. 310/2004 privind activitatea CBM şi propunerea modificărilor privind HG 1212 şi a Regulamentului de Organizare şi funcţionare a CBM;
3.Prezentarea şi supunerea spre aprobare a Planului de Management în bazinul hidrografic Mureş;
4.Strategia de informare şi consultare a publicului la elaborarea Planului de Management în bazinul hidrografic Mureş;
5.Prezentarea şi supunerea spre aprobare a Planului de investiţii pe anul 2005;
6.Prezentarea şi supunerea spre aprobare a Planului tehnic pe anul 2005;
7.DiverseCei prezenţi au fost informaţi despre Programul de Investiţii al Direcţiei Apelor Mureş pe anul 2005 şi de perspectivă în perioada 2006 – 2008.

Investiţiile din capitolul ’’ Lucrări de Gospodărire a apelor’’ sunt prevăzute pentru judeţul Sibiu 6 lucrări cu INV/CM 28.000.000/23.300.000 mii lei.

Acestea sunt:

1.Refacere lucrări de amenajare a albiei pe pârâul Biertan la Saroşul pe Târnavă, judeţul Sibiu
2.Punerea în siguranţă a barajului Copşa Mică
3.Regularizarea râului Visa
4.Regularizare pârâul Laslea şi afluenţi pe teritoriul comunei Laslea
5.Regularizarea Văii Căpâlna la Dumbrăveni
6.Amenajare râu Târnava Mare în zona de confluenţă cu pârâul Curciu, amonte localitatea Dârlos


Principalele lucrări de întreţinere, exploatare şi reparaţii curente în anul 2005, prevăzute pentru S.G. A. Mureş sunt:

1.Întreţinere Baraj Ighiş şi casa Vanelor: s-au prevăzut 223.973 mii lei pentru vopsitorii (350 mp) şi cosiri (4 ha)
2.Decolmatare canal casa vanelor: s-au prevăzut 240.313 mii lei pentru terasamente (1 mii mc.)

Despre Primaria Municipiului Medias

Întâlnirea primarului Daniel Thellmann cu membrii Comitetului de Bazin Mureş, la sediul Direcţiei Apelor Mureş.

Antonela Sofia Barbu

ofiter imagine
press@primariamedias.ro