Formare in sistem e-learning finantata prin Proiectul „Economia bazata pe cunoastere”

BUCURESTI - 23 septembrie 2009

Comunicat tip General in Afaceri

S.C. CONSTRAIN S.R.L. anunta lansarea proiectului „E-formare”, finantat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, prin Proiectul „Economia bazata pe cunoastere”, componenta 3 „Promovarea sprijinului in domeniul e-business si inovarii pentru IMM-uri”, subcomponenta 3.2 – Programul de Finantare Nerambursabila (PFN)

Formare in sistem e-learning finantata prin Proiectul „Economia bazata pe cunoastere”

„Economia Bazata pe Cunoastere” (EBC) este un proiect realizat de MCSI, finantat de Guvernul Romaniei printr-un imprumut acordat de Banca Mondiala, si are un buget de 69.4 milioane de dolari. Scopul proiectului este de a initia si sustine activitati bazate pe tehnologia informatiei si comunicatiilor, in comunitati dezavantajate din punct de vedere al accesului la cunoastere. Prin proiect au fost infiintate, cu sprijinul primariei din fiecare localitate, 255 de Retele Electronice ale Comunitatilor Locale (RECL), si se organizeaza sesiuni de instruire pentru membrii acestora. Fiecare retea include un Punct de Acces Public de Informare (PAPI) si mai multe puncte de acces in scolile din comunitate, in fiecare biblioteca publica si in fiecare primarie.

Proiectul „E-formare” vizeaza cresterea competitivitatii S.C. CONSTRAIN S.R.L. pe piata serviciilor de formare profesionala din Romania, prin dezvoltarea unei platforme on-line, achizitia de echipamente si programe informatice de ultima generatie si cresterea competentelor profesionale ale formatorilor de care dispune societatea.

Urmare a implementarii proiectului S.C. CONSTRAIN S.R.L. va operationaliza site-ul www.e-train.ro, destinat cursurilor in sistem e-learning.

Proiectul se deruleaza pe durata a 9 luni, in perioada septembrie 2009 – mai 2010. Valoarea eligibila acordata prin Proiectul „Economia bazata pe cunoastere” este de 32.851 lei, reprezentand 73,99% din costul total eligibil estimat al proiectului.

Informatii suplimentare despre proiect puteti solicita la numerele de telefon 021/313.80.85 sau 0756.155.167, precum si la e-mail contact@constrain.ro, persoana de contact Ciprian NICOLAE – manager de proiect.

------------------

Acest document a fost elaborat cu sprijinul financiar al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale prin proiectul “Economia Bazata pe Cunoastere”. Continutul acestui document reprezinta doar responsabilitatea S.C. CONSTRAIN S.R.L. si in nicio circumstanta nu poate fi considerat ca reflectand pozitia Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Despre S.C. ConsTrain S.R.L.

S.C. ConsTrain S.R.L. este o societate romaneasca prestatoare de servicii de training si consultanta pe tematica fondurilor europene, in special Fonduri Structurale si de Coeziune.
www.constrain.ro
contact@constrain.ro