Formare in sistem e-learning finantata prin Proiectul „Economia bazata pe cunoastere”

BUCURESTI - 15 iunie 2010

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

S.C. CONSTRAIN S.R.L. anunta finalizarea proiectului „E-formare”, finantat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, prin Proiectul „Economia bazata pe cunoastere”, componenta 3 „Promovarea sprijinului in domeniul e-business si inovarii pentru IMM-uri”, subcomponenta 3.2 – Programul de Finantare Nerambursabila (PFN).

S.C. CONSTRAIN S.R.L. anunta finalizarea proiectului „E-formare”, finantat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, prin Proiectul „Economia bazata pe cunoastere”, componenta 3 „Promovarea sprijinului in domeniul e-business si inovarii pentru IMM-uri”, subcomponenta 3.2 – Programul de Finantare Nerambursabila (PFN).

„Economia Bazata pe Cunoastere” (EBC) este un proiect realizat de MCSI, finantat de Guvernul Romaniei printr-un imprumut acordat de Banca Mondiala, si are un buget de 69.4 milioane de dolari. Scopul proiectului este de a initia si sustine activitati bazate pe tehnologia informatiei si comunicatiilor, in comunitati dezavantajate din punct de vedere al accesului la cunoastere. Prin proiect au fost infiintate, cu sprijinul primariei din fiecare localitate, 255 de Retele Electronice ale Comunitatilor Locale (RECL), si se organizeaza sesiuni de instruire pentru membrii acestora. Fiecare retea include un Punct de Acces Public de Informare (PAPI) si mai multe puncte de acces in scolile din comunitate, in fiecare biblioteca publica si in fiecare primarie.

Proiectul „E-formare” a vizat cresterea competitivitatii S.C. CONSTRAIN S.R.L. pe piata serviciilor de formare profesionala din Romania, prin dezvoltarea unei platforme on-line, achizitia de echipamente si programe informatice de ultima generatie si cresterea competentelor profesionale ale formatorilor de care dispune societatea.

Prin proiect, S.C. CONSTRAIN S.R.L. a operationalizat www.e-train.ro, destinat cursurilor in sistem e-learning. In prezent, pe platforma e-train.ro se desfasoara cursul “Accesarea fondurilor post-aderare”, la care participa 72 persoane. Cursul este gratuit. Un nou curs gratuit se va desfasura incepand cu luna iulie 2010 (detalii pe www.e-train.ro).

Proiectul „E-formare” s-a derulat pe durata a 9 luni, in perioada septembrie 2009 – iunie 2010. Valoarea eligibila acordata prin Proiectul „Economia bazata pe cunoastere” este de 32.851 lei, reprezentand 73,99% din costul total eligibil estimat al proiectului.

-----------------------

Acest document a fost elaborat cu sprijinul financiar al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale prin proiectul “Economia Bazata pe Cunoastere”. Continutul acestui document reprezinta doar responsabilitatea S.C. CONSTRAIN S.R.L. si in nicio circumstanta nu poate fi considerat ca reflectand pozitia Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.

----------------------

Despre S.C. ConsTrain S.R.L.

S.C. ConsTrain S.R.L. este o societate romaneasca prestatoare de servicii de training si consultanta pe tematica fondurilor europene, in special Fonduri Structurale si de Coeziune.

Informatii suplimentare despre proiect puteti solicita la numerele de telefon 021/313.80.85 sau 0756.155.167, precum si la e-mail contact@constrain.ro, persoana de contact Ciprian NICOLAE – manager de proiect.
contact@constrain.ro