Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara deschide un nou proiect de burse doctorale finanţat din Fonduri Europene

Timisoara - 20 septembrie 2010

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Timişoara – 20 septembrie 2010, Sala Senatului a Universităţii de Medicină şi Farmacie Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2
Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara deschide oficial proiectul Burse doctorale pentru doctoranzi competitive în Aria Europeană a Cercetării

Universitatea de Medicină şi Farmacie „VICTOR BABEŞ” din Timişoara derulează, în calitate de beneficiar, începând cu data de 1 martie 2010, în parteneriat multiregional şi transnaţional cu Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr.T. Popa Iaşi, Universitatea Szeged, Facultatea de Medicină şi Universitatea Johann Wolfgang Goethe Frankfurt, Facultatea de Medicină, proiectul Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi în Aria Europeană a Cercetării POSDRU/88/1.5/S/63117. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, valoarea asistenţei financiare nerambursabile fiind de 6.689.569 lei. Proiectul se înscrie în Axa prioritară 1 'Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere', Domeniul major de intervenţie 1.5 'Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării', perioada de implementare a proiectului fiind de 36 luni, de la 1 martie 2010, până la 28 februarie 2013.

Proiectul va fi derulat in parteneriat multiregional si transnational, perfectat intre doua institutii de invatamant superior romane, organizatoare de studii universitare de doctorat, avand sediul in regiunile de dezvoltare Vest (solicitantul, S) si Nord-Est (partener 1, P1) si doua institutii europene prestigioase cu experienta in domeniu (P2, P3). Partenerul national are o scoala doctorala prestigioasa, resurse umane bine pregatite si editeaza o revista indexata in baze internationale de date, legatura dintre colectivele partenere fiind in acest context cu atat mai valoroasa. Solicitantul si partenerul vizeaza asigurarea burselor doctorale pentru 3 domenii de doctorat. Solicitantul are ca parteneri traditionali in proiectele de cercetare din ultimii 3 ani cele 2 institutii europene, care prin baza materiala si resursele umane vor contribui la formarea doctoranzilor la standarde europene in cadrul mobilitatilor transnationale, asigurand si premizele doctoratelor in cotutela. Cele doua institutii romane au dezvoltat impreuna ideea de proiect si au colaborat la elaborarea sa.

La deschiderea proiectului vor participa invitaţi speciali de la Universităţile partenere:
•Universitatea Johann Wolfgang Goethe Frankfurt
-Prof. Josef Pfeilschifter
-Prof. Erhard Seifried
-Prof. Heinfried Radeke
-Prof. Reinhard Henschler
•Universitatea Szeged – Facultatea de Medicină
-Prof. Ferenc Bari
•Universitatea Medicală din Viena
-Prof. Rudolf Mallinger
-Prof. Stefan Boehm

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare, prin sprijinirea doctoranzilor şi îmbunătăţirea mobilităţii acestora pe durata ciclului doctoral, în timp ce obiectivele specifice vizate sunt: creşterea ratei de participare a tinerilor în formarea iniţială pentru o carieră de cercetare, cel puţin la nivelul de calitate propus de modelele de bună practică din spaţiul european, şi crearea cadrului favorabil pentru diseminarea şi valorificarea rezultatelor cercetării. Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 23 de doctoranzi de la Universitatea de Medicină şi Farmacie VICTOR BABEŞ din Timişoara şi 7 doctoranzi de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr.T.Popa Iaşi, înmatriculaţi în anul I de studii doctorale cu frecvenţă în anul universitar 2009/2010.

Se urmăreşte, de asemenea, creşterea calităţii formării şi accesului viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin facilitarea obţinerii unui sprijin financiar consistent şi a unei mobilităţi crescute transnaţionale, inclusiv prin facilitarea obţinerii de diplome în cotutela. Efecte pozitive pe termen lung: întărirea calităţii şi dimensiunii europene a sistemului de învăţământ superior medical din România prin combinarea expertizei şi a bunelor practici din universităţile româneşti cu cele din universităţile de referinţă din Europa în domeniul formării doctoranzilor; realizarea, pe baza principiului cadrului comun al calificărilor dintre România şi Europa, a unui set comun de standarde de asigurare a calităţii şi de recunoaştere a diplomelor şi a perioadelor de studii doctorale efectuate în România, precum şi de dezvoltare a cotutelei internaţionale.

Despre Training Center SRL

Mobilitatile din cadrul proiectului vor permite pe termen lung identificarea de teme comune de cercetare intre universitatile partenere in proiect si institutiile colaboratoare din UE, fapt ce se va materializa prin derularea de proiecte comune de cercetare in cadrul Programelor Cadru ale UE pentru CDI. Interesul Universitatilor partenere in proiect este acela de a-si forma un corp propriu de cercetatori care sa contribuie la implementarea principiilor enuntate in cadrul strategiei de la Lisabona, de dezvoltare a societatii, inclusiv de a realiza crestere economica, prin cunoastere, ca rezultat al activitatilor de CDI. Este nevoie de o armonizare si modernizare a programelor oferite doctoranzilor la cursurile Scolilor Doctorale, pentru a garanta formarea de cercetatori cu abilitati specifice managementului unui proiect de cercetare. Investitia financiara in formarea initiala a doctoranzilor in stiinte medicale se va regasi in cresterea numarului de proiecte castigate si a numarului de productii stiintifice de calitate (articole in reviste indexate ISI sau BDI, comunicari la manifestari stiintifice prestigioase, tratate, monografii, etc).
Muntean Calin, tel. 0723383995
Florina Rusu, tel. 0744751115
florina.rusu@gmail.com