COMUNICAT DE PRESĂ - Extindere reţele alimentare cu apă, canalizare si staţii de pompare apă uzată în Ciolpani

Ciolpani - 29 iunie 2022

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Semnarea ordinului de începere pentru Contractul de execuţie lucrări „R-05 Extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Ciolpani

comunicat presa extindere retea apa Ciolpani

comunicat presa extindere retea apa Ciolpani

24.06.2022

COMUNICAT DE PRESĂ

Semnarea ordinului de începere pentru Contractul de execuţie lucrări R-05 Extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Ciolpani”

Apa-Canal Ilfov S.A., in calitate de Beneficiar al „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020“, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), are placerea de a anunta semnarea ordinului de incepere pentru contractul R-05 Extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Ciolpani”. 

Contractul cu o valoare de 77.544.584,87 lei fără TVA, a fost atribuit antreprenorului Construcții Erbașu S.A. si include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitatea Ciolpani:

Nr. Crt.

Denumire lucrare

U.M

1

Extindere rețea distribuție apă 

45,309 Km

2

Extindere rețea canalizare 

77,155 Km

3

Stații noi de pompare apă uzată 

24 buc

De asemenea, contractul include execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, în scopul reabilitării şi extinderii reţelelor publice de alimentare cu apă, a reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerinţele, impunerile şi restricţiile specificate în documentația de achiziții.

Durata de execuție a lucrărilor este de 32 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor. 

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.

                                                                                                                                           Apă Ilfov 

Tel. 0374.205.200

E-mail: contact@acilfov.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/1-finger-media-srl/comunicat-de-presa-extindere-retele-alimentare-cu-apa-canalizare-si-statii-de-pompare-apa-uzata-in-ciolpani