COMUNICAT DE PRESĂ - Reabilitare şi extindere reţele apă, canalizare, staţii de apă uzată în Petrăchioaia, Cernica, Glina

Petrachioaia - 29 iunie 2022

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Semnarea ordinului de începere pentru Contractul de execuţie lucrări „R-08 Reabilitare şi extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Petrăchioaia, Cernica, Glina.

comunicat presa Petrachioaia Cernica Glina

comunicat presa Petrachioaia Cernica Glina

COMUNICAT DE PRESĂ                                         24.06.2022

Semnarea ordinului de începere pentru Contractul de execuţie lucrări R-08 Reabilitare şi extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Petrăchioaia, Cernica, Glina” 

Apa-Canal Ilfov S.A., in calitate de Beneficiar al „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020“, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), are placerea de a anunta semnarea ordinului de incepere pentru contractul R-08 Reabilitare şi extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Petrăchioaia, Cernica, Glina”.

Contractul cu o valoare de 98.081.182,68 lei fără TVA, a fost atribuit asocierii Acvatot (leader) - Sade-Compagnie Generale de Travaux D’Hydraulique (asociat) si include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile Petrăchioaia, Cernica, Glina:

Nr. Crt.

Denumire lucrare

U.M

1

Reţea de distribuţie apa– extindere Petrăchioaia

38,343 km

2

Reţea de canalizare – extindere Petrăchioaia

23,587 km

3

Conducta de refulare – extindere  Petrăchioaia

6,088 km

4

Staţii de pompare ape uzate – extindere Petrăchioaia

13 buc

5

Subtraversări drumuri judeţene Petrăchioaia

23

6

Subtraversări văi Petrăchioaia

2 buc

7

Subtraversare canal irigaţii ANIF Petrăchioaia 

2 buc

8

Reţea de distribuţie apa– extindere Cernica

30,46 km

9

Reţea de canalizare – extindere Cernica

25,807 km

10

Conducta de refulare – extindere Cernica

10,144 km

11

Staţii de pompare ape uzate – extindere Cernica

7 buc

12

Supratraversări autostrăzi Cernica

2 buc

13

Supratraversări centura Bucureşti Cernica

1 buc

14

Supratraversare râul Dâmboviţa Cernica

1 buc

15

Subtraversări căi ferate Cernica

2 buc

16

Subtraversări drum naţional – centură Bucureşti Cernica

3 buc

17

Subtraversări drumuri naţionale Cernica

2 buc

18

Subtraversări drumuri judeţene Cernica

3 buc

19

Subtraversare râul Colentina Cernica

1 buc

20

Reţea de distribuţie apa – extindere Glina

2,026 km

21

Reţea de canalizare – extindere Glina

1,663 km

22

Conducta de refulare – extindere Glina

0,512 km

23

Conducta de refulare – reabilitare Glina

0,84 km

24

Staţii de pompare ape uzate – extindere Glina

25 buc

Durata de execuție a lucrărilor este de 35 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor. Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.                                                                                                        

Tel. 0374.205.200

                                                                                                                    E-mail: contact@acilfov.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/1-finger-media-srl/comunicat-de-presa-reabilitare-si-extindere-retele-apa-canalizare-statii-de-apa-uzata-in-petrachioaia-cernica-glina