Semnare contract execuţie lucrări R-02 APA ILFOV 10.02.2023

BUCURESTI - 10 februarie 2023

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

R-02 „Reabilitare si extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Jilava

comunicat presa R-02 APA ILFOV 10.02.2023

comunicat presa R-02 APA ILFOV 10.02.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

A fost semnat contractul de execuţie lucrări

R-02 „Reabilitare si extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Jilava

Apă-Canal Ilfov S.A., în calitate de Beneficiar al „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020“, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), anunţă semnarea contractului de execuţie lucrări R-02 „Reabilitare si extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Jilava“.

Contractul are o valoare de 72.275.256,35 lei lei fără TVA, fiind atribuit Asocierii Salubris Waste Management S.R.L. (Lider de asociere)-AVVA Construct TRD S.R.L. (Asociat)-Consorzio Stabile EBG Group (Asociat), iar durata preconizată de execuție a lucrarilor este de 25 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor.

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din Jilava:

Extindere rețea distribuție apa 26 KM

Conducte refulare 9KM

Extindere rețea canalizare 26 KM

Stații noi de pompare apă uzată 11 buc

Obiectivul principal al măsurii de investiții îl reprezintă extinderea şi modernizarea infrastructurii publice de alimentarecu apă şi de canalizare, în scopul creșterii gradului de acces a populației la servicii sigure din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții de ocrotire a mediului înconjurător și protejare a resurselor de apă.

Proiectul urmărește îndeplinirea obligațiilor de conformare a României la Directivele Europene privind sectorul de apă și apă uzată.

Apă Ilfov: Tel. 0374.205.200 E-mail: contact@acilfov.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/1-finger-media-srl/semnare-contract-executie-lucrari-r-02-apa-ilfov-10-02-2023