Instruire la nivel Naţional în domeniul prognozării calităţii aerului în zonele urbane cu risc de poluare

BUCURESTI - 5 aprilie 2005

Comunicat tip General in Tehnologie

Administraţia Naţională de Meteorologie R.A. (ANM) organizează în perioada 7-8 aprilie 2005 la Poiana Braşov, o sesiune de instruire la nivel naţional în cadrul proiectului LIFE-AIRforALL. Evenimentul va avea loc în incinta sălii de conferinţe a hotelului Sport.

Instruire la nivel Naţional în domeniul prognozării calităţii aerului în zonele urbane cu risc de poluare

Începând cu luna noiembrie 2001 ANM derulează Proiectul “LIFE-AIRforALL - Sistem de Prognoză, Alertare şi Monitorizare la Scară Locală şi Regională, în condiţii meteorologice şi topografice nefavorabile”. Partenerii ANM în proiect sunt: Agenţia de Protecţia Mediului Maramureş, Primăria Baia Mare şi METEO France. Proiectul este co-finanţat de către Comisia Europeană, Direcţia Generală Mediu prin intermediul Programului LIFE-Mediu cu 201.277 EURO, fiind unul dintre cele patru proiecte aprobate în 2001 pentru România. Proiectul se va finaliza la data de 30 aprilie 2005.

Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea şi implementarea unui sistem pilot capabil să prognozeze calitatea aerului pe o perioadă de 24 de ore având beneficii directe pentru oraşele intens poluate, sistem ce atenţionează atât administraţia locală cât şi poluatorii asupra impactului prognozat. Sistemul pilot AIRforALL va fi aplicat într-o regiune intens poluată din România, respectiv oraşul Baia Mare. Se doreşte astfel implementarea unui program de acţiune care să conducă la îmbunătăţirea calităţii aerului în zone cu nivel ridicat al poluării, şi care să descurajeze poluatorul în a-şi continua activitatea cu acelaşi nivel ridicat al emisiilor în condiţiile atmosferice date. De asemenea se doreşte conştientizarea publicului asupra impactului poluatorului.

Scopul organizării acestei instruiri la nivel naţional este acela de a transfera know-how- ul proiectului experţilor de la agenţiile de protecţia mediului, locale şi regionale, precum şi experţilor de la primării, astfel ca aceştia să poată studia si eventual propune implementarea/extinderea sistemului AIRforALL în alte zone urbane ce prezintă riscuri din punct de vedere al poluării aerului. Evenimentul este conceput ca o sesiune de “hands-on” training, şi va include aplicaţii practice ale sistemului AIRforALL, pe baza unor studii de caz.

Despre 3C Total Consult SRL

Obiectul principal de activitate al Administratiei Nationale de Meteorologie il constituie activitatea de meteorologie si climatologie necesara dezvoltarii social-economice a României si integrarea acestei activitati in sistemul de conventii si relatii internationale.
Constantin IONESCU
Şef Proiect LIFE-AIRforALL
Administraţia Naţională de Meteorologie
tel.: 021 230 32 40 / 263
constantin.ionescu@meteo.inmh.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/3c-total-consult-srl/instruire-la-nivel-national-in-domeniul-prognozarii-calitatii-aerului-in-zonele-urbane-cu-risc-de-poluare