ANUNT S.C. SUPPORTERS CAFFE S.R.L pentru achizitie executie lucrari – procedura competitiva conf. Ordin MFE nr.1284/2016

Horezu - 22 octombrie 2021

Comunicat tip General in Constructii

S.C. SUPPORTERS CAFFE S.R.L, cu sediul social în oraşul Horezu, jud. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69, cod postal 245800, România, tel. 0722876258, e-mail liviu.puchin@yahoo.com va solicita prin prezenta o oferta pentru executie lucrari aferenta investitiei „CONSTRUIRE PENSIUNE (D+P+IE), FOSA SEPTICA ECOLOGICA VIDANJABILA, IMPREJMUIRE PROPRIETATE SI UTILITATI”.

Sigle pentru anunt

Sigle pentru anunt

Amplasamentul investitiei: oras Horezu, strada I.Gh.Duca, nr. 133, punct „Ursani Saliste”, judetul Valcea. Tipul contractului: contract de executie lucrari – beneficiar privat.

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut. Durata preconizata a contractului: 18 luni.

Valoarea estimata a contractului: 2.006.120,00 lei (TVA inclus). Pretul contractului nu se ajusteaza. Pentru punerea la dispozitie a documentelor tehnice aferente investitiei  (avize, autorizatii, DTAC, PT etc.) si a documentelor cadastrale si de proprietate, va asteptam la sediul nostru in perioada  25.10 – 03.11.2021, de luni pana joi, intre orele 10:00 si 14:00. Pentru vizionarea amplasamentului, va asteptam in data de 28.10.2021, intre orele 10:00 si 12:00, la adresa sus-mentionata.

Conditie obligatorie participare pentru ofertanti: prezentarea unui Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu valabilitate in termen care sa precizeze obiectul de activitate al firmei adecvat tipului de contract de executie lucrari. 

Termenul  limita de primire a ofertelor este 10.11.2021, ora 12:00. Ofertele se depun in format letric, la sediul S.C. SUPPORTERS CAFFE S.R.L în oraşul Horezu, jud. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69. Valabilitatea ofertei - minim 90 zile.

Specificații tehnice

Denumire achizitie: „CONSTRUIRE PENSIUNE (D+P+IE), FOSA SEPTICA ECOLOGICA VIDANJABILA, IMPREJMUIRE PROPRIETATE SI UTILITATI”

Descrierea contractului: construirea unei pensiuni (D+P+1E), dotată cu fosă septică ecologică vidanjabilă, împrejmuita și conectata la utilități.Regimul economic: Terenul de amplasament in suprafata de 2557,00 se afla in intravilan, fara interdictie de construire; imobilul este proprietatea lui: SC SUPPORTERS CAFFE SRL conform Contract de Superficie 1886/16.07.2019.

DESCRIEREA TERENULUI: Terenul are o forma aproximativ dreptunghiulara cu orientare NE-SV si cu panta de la NE la SV, cu un front insumat de 62,08 m la NE (pe unde se face si accesul dinspre Drumul local - str.I.Ghe.Duca), 125,56 m insumat, pe latura de SE, 78,99 m insumat, pe latura de SV si 107,30 m insumat, pe latura de NV. Corpul ce urmeaza a se construi va fi structurat pe trei niveluri: demisol, parter si 1 etaj.

DESCRIERE PENSIUNE:

DEMISOL: 191,60 mp, cota -3,06. Va cuprinde:o scara de acces de la/catre parter, o sala comuna, de mese si zona de living, 2 grupuri sanitare, pe sexe, o incapere cu o saună si jacuzzi cu dus (amplasata in vecinatatea grupurilor sanitare), o bucatarie cu baie si vestiar propriu si camera centralei- ventilata natural.

PARTER: 202,40 mp (inclusiv balcoanele acoperite), cota + 0,00 (CTN= - 0,10m). Va cuprinde: 1 hol parter cu receptia, o scara de acces catre/de la subsol si etaj si 4 camere, fiecare cu baie proprie si balcon propriu - acoperit.

1 ETAJ: 184,50 mp (inclusiv balcoanele acoperite), cota + 3,06 . Va cuprinde: scara de acces de la/catre parter, un hol de etaj si 4 camere, fiecare cu baie proprie si balcon propriu - acoperit.

Sistem constructiv: Imobilul va avea un sistem constructiv de tip cadre din B.A.,respectiv din stalpi si grinzi de B.A. Peretii exteriori,de inchidere,vor fi din blocuri ceramice in grosime de 30 cm cu o izolatie termica la exterior, din polistiren expandat ignifug de 10 cm grosime si vata minerala bazaltica de 10 cm grosime. Fundatiile vor fi de tipul talpi continue din beton armat cu elevatii B.A.. Compartimentarile interioare vor fi din pereti usori din blocuri ceramice de 15 cm grosime. Planseul demisolului si al parterului vor fi din beton armat. Acoperisul va fi de tip sarpanta de lemn tratat impotriva ciupercilor si cariilor si ignifugat, cu termoizolatie de vata minerala bazaltica de 20-25 cm grosime. Invelitoarea(ventilata) va fi din tigla metalica cu aspect de sita-Gri.

Finisaje interioare: La interior finisajele vor fi de nivel superior: podele din parchet/dusumea si gresie, tencuieli M50T zugravite in alb, usi pline din lemn, gresie la baie si bucatarie, faianta in baie si bucatarie, vopsea cauciucata in bai.

Plastica arhitecturala si finisaje exterioare: Noul imobil va avea o volumetrie moderna dar cu o forma organica cu elemente din arhitectura din zona, integrata in teren , cu balustrade de lemn la balcoane, cu soclu si glafurile placate cu piatra naturala, tamplarie exterioara din PVC -aspect lemn, de cea mai buna calitate si geam termopan , Lowe la interior si “4 anotimpuri” la exterior.

Parcajele - 10 locuri , se vor amenaja in incinta, pe latura de NE(la Drumul Local).

Instalatii si dotari tehnico edilitare: Imobilul se va racorda la retelele locale de energie electrica, apa. Evacuarea apelor reziduale se va face la o fosa septica ecologica vidanjabila.

Incalzirea/racirea se va face cu o centrala termica electrica, amplasata intr-o incapere separata ventilata natural.

Apa menajera va fi incalzita si cu ajutorul unor panouri solare (mare parte a anului).

Instalaţia electrică se compune din:

- instalatia de iluminat interior

- instalatia de prize

- instalaţia de iluminat de siguranţă

- instalaţia de legare la pământ

- instalatia de paratrasnet

Alimentarea cu energie electrică a instalatiei electrice proiectate se va realiza la următorii parametrii energetici:

• P inst.=54.33 kW

• P abs.=32.60 kW

• Factor de putere =1

• Uutiliz.=400/230Vc.a., 50Hz

Schema de legare la pământ este de tipul:

- TN-S între BMPT si tabloul TG;

- TN-S între TG - TD Demisol si TD Etaj;

- TN-S între TD și consumatorii finali.

Distribuţia şi tablourile electrice

Alimentarea cu energie electrică a tabloului general TG se va realiza din firida de bransament trifazică BMPT, iar TD Etaj si TD spatii de cazare vor fi alimentate din TG.

Coloanele de alimentare ale tablourilor realizate vor fi cu cablu tip:

- CYABY 5x25 mmp (TG);

- CYABY 5x16 mmp (TD Etaj).

- Cyy-F 3x6 mmp (TD spatii de cazare).

La priza de pământ se vor lega fundaţia, elementele metalice ale construcţiei, structura metalica a acoperisului, conductorul principal PE, şi instalaţia de paratrăznet.

La executarea instalatiei se vor respecta cu strictete masurile prevazute în Normativ I7/2011, Planul de securitate si sanatate in munca, Planul propriu de securitate si sanatate in munca, Proceduri de lucru si instructiuni de securitate si sanatate in munca specifice activitatilor de realizare a instalatiilor electrice.

Instalații sanitare: Alimentarea cu apă potabilă a cladirii, se va realiza prin intermediul caminului apometru amplasat la limita de proprietate, printr-o conducta din polietilena de inalta densitate cu diametrul de 32 mm.

Apa caldă menajeră se va asigura prin intermediul unui boiler echipat cu rezistenta electrica cu o capacitate de 200 litri si cate un boiler 100L pentru fiecare spatiu de cazare.

Apele uzate fecaloid-menajere sunt evacuate prin caminul menajer de vizitare in bazinul vidanjabil cu o capacitate de 10mc.

Grupurile sanitare si toaletele pentru femei si bărbați se vor echipa cu următoarele obiecte:

- Vas WC din porțelan sanitar cu rezervor montat la semi înălțime; Lângă closet se va monta un suport pentru hârtia igienică şi un suport pentru peria de curățat. Pe ușa de la grupul sanitar se va monta un cuier pentru rufărie, din material plastic.

- Lavoar din porțelan sanitar echipat cu baterie mono comandă stativă, sifon cromat, robinete de izolare de colț, racord flexibil de alimentare cu apă; Deasupra lavoarului se va monta etajeră din porțelan şi oglindă de 500x600mm.

- Suport prosoape de hârtie

S.C. SUPPORTERS CAFFE S.R.L            

Administrator,

Liviu Constantin PUCHIN

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/3d-systems-pro-srl/anunt-s-c-supporters-caffe-s-r-l-pentru-achizitie-executie-lucrari-procedura-competitiva-conf-ordin-mfe-nr-1284-2016