COMUNICAT DE PRESA FINALIZARE PROIECT “ CRESTEREA CAPACITATII DE REZILIENTA A SC TEHNOMATIC SYSTEMS SRL LA NOILE CONDITII DE PIATA”

Pitesti - 22 mai 2024

Comunicat tip General in Afaceri

SC TEHNOMATIC SYSTEMS SRL, cod de identificare fiscală 25399110, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/474/2009, cu sediul în județul Arges, Str. B-dul Republicii, Nr. 117A, Municipiul Pitesti a finalizat in data de de 22.05.2024 proiectul nr. 1781 intitulat “ CRESTEREA CAPACITATII DE REZILIENTA A SC TEHNOMATIC SYSTEMS SRL LA NOILE CONDITII DE PIATA” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 28.03.2023

SIGLE OBLIGATORII /PROIECT FONDURI EUROPENE

SIGLE OBLIGATORII /PROIECT FONDURI EUROPENE

                                                                                                                                                                             22.05.2023

 

ANUNT DE FINALIZARE A IMPLEMENTARII

SC TEHNOMATIC SYSTEMS SRL, cod de identificare fiscală 25399110, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/474/2009, cu sediul în județul Arges, Str. B-dul Republicii, Nr. 117A, Municipiul Pitesti  a finalizat in data de  de 22.05.2024 proiectul nr. 1781 intitulat “ CRESTEREA CAPACITATII DE REZILIENTA A SC TEHNOMATIC SYSTEMS SRL LA NOILE CONDITII DE PIATA” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 28.03.2023. Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 3.910.510,51 lei, din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate  este de 2,438,192.09 lei , echivalentă cu 75% din valoarea totală eligibilă aprobată.  SC Tehnomatic Systems SRL a realizat  retehnologizarea activitatii prin achizitionarea de echipamente tehnologice pentru activitatile desfasurate de companie in domeniul  : Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale. Obiectivul principal al proiectului il reprezinta refacerea capacitatii de rezilienta a solicitantului, prin ajutorul financiar nerambursabil acordat pentru realizarea de investitii necesare capacitatilor de productie / prestare servicii si pentru realizarea de investitii in retehnologizare.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

- Cresterea productivitatii muncii / angajat cu 15% in anul 3 de sustenabilitate a proiectului, raportat la anul 2019

- Cresterea cu 40% a cifrei de afaceri realizate din prestari de servicii in anul 3 de sustenabilitate a proiectului, raportat la anul 2020

- Cresterea numarului de clienti cu 30% fata de momentul actual in anul 3 de sustenabilitate

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea  4.1.1.

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact:

Vasile Matei

electronica:vasile.matei@tehnomatic.ro; Telefon: 0722420181;

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/3d-systems-pro-srl/comunicat-de-presa-finalizare-proiect-cresterea-capacitatii-de-rezilienta-a-sc-tehnomatic-systems-srl-la-noile-conditii-de-piata