ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT M2-2072 “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM – urilor”

BUCURESTI - 23 decembrie 2020

Comunicat tip General in Afaceri

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT M2-2072 “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM – urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID–19.

Beneficiar proiect : 4U Company SRL

Obiectivul masurii: Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, denumit in continuare POC, in contextul crizei provocate de COVID–19, pentru beneficiarii prevazuti la art. 3, a caror activitate a fost afectata direct sau indirect de raspandirea virusului SARS–COV 2 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta, sau ingradite pe perioada starii de alerta.
Proiectul este cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate, Axa prioritara 3 – Sprijinirea IMM–urilor ca reactie la pandemia COVID–19, Prioritatea de investitii 3d – Sprijinirea capacitatii IMM–urilor de a creste pe pietele regionale, nationale si international si de a se angaja in procesele de inovare.

Rezultate asteptate: menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la obținerea finanțării si combaterea efectelor negative ale COVID-19 asupra activitatii beneficiarului 4U Company SRL

Valoare proiect : 174212.58 RON
Finantare nerambursabila : 151489.20 RON
Cofinantare : 22723.38 RON
Data inceperii proiectului : 22.12.2020
Data finalizarii proiectului : 19.06.2021
Numarul contractului de finantare : M2-2072 din 15.12.2020

Date de contact:
Persoana de contact : Laura Stinghe
Telefon : 0722334433
E-mail : laura.stinghe@4utravel.ro