5 forţe contribuie la rezolvarea sau amplificarea unui conflict

BUCURESTI - 10 iunie 2019

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, Social

James Fleming contura câteva efecte pozitive ale conflictului. Acesta poate stimula apariţia de idei noi. Poate conduce la îmbunătăţirea lucrului în echipă. Furnizează cadrul pentru anumite discuţii, dezbateri. Poate reprezenta o modalitate de exprimare a sentimentelor reprimate. Stimulează oamenii în gândire şi acţiune. Deschide căi de schimbare şi incită la implicare activă.

.

.

Strategia este „arta" celui care conduce o luptă într-o anumită direcţie,  conform unui principiu unitar. Exista cinci forțe, insa, care contribuie la rezolvarea sau amplificarea unui conflict.

Acestea sunt:

1.Comunicarea. Erorile de comunicare (percepţii greşite) sau lipsa comunicării (lipsa ascultării active, informaţia prost decodificată, limbajul trupului şi paraverbal)  pot duce la apariţia unui conflict şi escaladarea lui.

2. Valorile. Când sunt atacate valorile, oamenii se simt ei înşişi ameninţaţi.

3. Contextul (mediul, structura) desfăşurăriiacţiunii, distribuirea resurselor, accesul la informaţii, condiţii politice, norme în vigoare, distanţa dintre părţile aflate în conflict.

4. Emoţiile – tensiunea şi energia ce dau viaţă şi susţin conflictul. Ele sunt influenţate atât de contextul propriu-zis al acţiuni cât şi de experienţe anterioare ale unor astfel de interacţiuni.

5. Istoria părţilor aflate în conflict (trecutul lor), al contextelor în care au avut şi au loc interacţiunile – istoria conflictului în sine.

Funcţiile pozitive sau negative ale oricarui conflict sunt acelea de a preveni stagnarea; de a stimula interesul şi curiozitatea; de a genera schimbări la nivelul persoanei şi grupului; de a da frâu liber anumitor capacităţi; de a oferi prilejul unor trăiri intense, de a provoca gândirea şi de a o face să performeze continuu în elaborarea soluţiilor.

Lucia Blendea-  Psihoterapeut, mrd. Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională

Pentru telefon si e-mail click aici.