Contestația la executare MODEL

BUCURESTI - 28 ianuarie 2021

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Zilnic în țara noastră sunt trimise mii de executări silite prin care diverși cetățeni sunt notificați în legătură cu popririle emise pe numele lor.

Imagine

Imagine

Fiecare cetățean care ajunge în această situație trebuie să știe că are un instrument foarte important prin care poate ataca aceast act și anume Contestația executării silite. Executarea silită poate fi anulată și conform celor înregistrare în ultimii ani, majoritatea executărilor silite emise sunt ilegale. Doar pe cale contestație la executare, poți scăpa de popririle ilegale, urmărirea imobilelor și ridicarea sechestrelor.

Odată formulată și depusă Contestația la executare silită înseamnă că este demarat întreg procesul, iar prima etapă este cea de verificare a legalității sau ilegalității actelor emise de către executor.

Motive contestație la executare

Ce trebuie să invoce un debitor care este executat silit de recuperatorii de creanțe, bănci sau ifn-uri ori de către orice alt creditor?

Atunci când este executat silit de către recuperatorii de creanțe, bănci sau ifn-uri ori de către orice alt creditor, debitorul poate depune contestația la executarea silită. Aceasta se completează în funcție de motivul pentru care s-a emis ordinul de executare silită.

Debitorii trebuie să știe că pot invoca în cadrul contestație la executarea silită orice tip de neregularitate. Este important de știut încă de la începutul întregului demers, că o sumă greșită trecută în actele emise de către executor sau orice aspect care nu respectă articolele din codul de procedura civilă poate duce la anularea executării silite prin intermediul contestației la executarea silită.

Debitorii pot contesta în cadrul contestației la executare inclusiv aspectul exigibilității dacă nu au primit din partea băncii sau ifn-ului o notificare de scadență anticipată. Sunt multe astfel de cazuri, când executarea silită se face fără o înștiințare în prealabil a debitorului. Lipsa unei notificări și aplicarea executării silite fără știrea debitorului echivalează cu o nulitate a executării silite.

Totodată, prin contestația la executarea silită, debitorul poate invoca faptul că un recuperator nu respectai decizia 9/2016 sau 19/2018. Acest aspect duce direct către o nulitate absolută a executării silite.

Fiecare neregulă care apare în momentul în care se demarează procedura de executare silită, crește șansele de câștig în instanța pentru debitor,  ducând la anularea deciziei.

Important de reținut atunci când completați contestația la executare silită este așadar, să menționați toate neregulile identificate și să folosiți toate pârghiile legale cu privire la executarea silită prin care treceți, pentru că așa cresc șansele de câștig.

Contestația la executare silită etape

Contestația la executare silită se va depune întodeauna la judecătoria de unde aveți domiciliul sau acolo unde este bunul imobil executat.

După ce contestația de executare silită este primită de judecător, acesta o va pune în vedere executorului judecătoresc , se depune copie integrală de pe dosarul de executare silită, astfel încât să poată analiză dacă actele de executare silită sunt legale sau nu.

Atunci când ai fost anunțat de executarea silită pe numele tău, depune de fiecare dată contestație la executarea silită, mai ales când această este ilegală. Vezi modelul contestație la executarea silită care trebuie completat.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/acasa-media/contestatia-la-executare-model