Sprijinirea îmbunătățirii competențelor angajaților prin măsuri de consiliere, formare și certificare - REFOCUS POCU/726/6/12/135259

REFOCUS POCU/726/6/12/135259

Sprijinirea îmbunătățirii competențelor angajaților prin măsuri de consiliere, formare și certificare - REFOCUS POCU/726/6/12/135259

BUCURESTI - 29 iunie 2021

Comunicat tip General in HR

Focus Communications SRL în parteneriat cu Asociația "România Prinde Rădăcini" anunță lansarea proiectului POCU/726/6/12/135259, “Sprijinirea îmbunătățirii competențelor angajaților prin măsuri de consiliere, formare și certificare - REFOCUS”, care se va desfășura pe o perioadă de 20 de luni, în intervalul 07 Mai 2021 – 07 Ianuarie 2023.

Sprijinirea îmbunătățirii competențelor angajaților prin măsuri de consiliere, formare și certificare - REFOCUS POCU/726/6/12/135259

Sprijinirea îmbunătățirii competențelor angajaților prin măsuri de consiliere, formare și certificare - REFOCUS POCU/726/6/12/135259

      Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, axa prioritară Educație și competențe, Componenta 1: Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii în regiuni mai puțin dezvoltate.

Valoarea proiectului este de 4.724.956,95 RON, din care 4.571.045,70 RON cofinanțare UE nerambursabilă.

Beneficiarul proiectului este FOCUS COMMUNICATIONS S.R.L.

      Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de certificare și calificare a cel puțin 652 de angajați (inclusiv întreprinderi individuale și PFA) din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, prin facilitarea accesului acestora la măsuri și programe integrate de consiliere profesională și de tutorat, formare profesională inclusiv în sistem informal/non-formal și de evaluare și recunoaștere a competențelor dobândite în alte contexte.

Rezultate prevăzute:

Persoane certificate: 540

Persoane care îsi găsesc un loc de muncă în urma participării la proiect: 376

Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant: 66

În scopul realizării obiectivelor propuse, proiectul oferă programe de Calificare profesională (720 ore) în meseriile: lăcătuș mecanic, electrician constructor și constructor structuri monolite, precum și programe de Specializare (60 ore) pentru limba engleză, competențe civice și sociale, TIC (calculator, internet) și/sau altele, care se vor desfășura în regiunile: Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Vest și Sud-Vest Oltenia.

Proiectul se adresează persoanelor care:

    - sunt angajate, inclusiv PFA sau Întreprindere Individuală;au domiciliul într-una din regiunile: Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia;au vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani;completează și semnează angajamentul de disponibilitate pentru activitățile proiectului;nu au urmat și nu urmează alte programe de formare profesională în aceleași meserii finanțate din fonduri europene sau de la bugetul de stat.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Andrei Dincă

Manager de proiect

Focus Communications SRL

E-mail: office@focuscomm.ro

www.proiectrefocus.ro