BUCUREȘTI, 14 NOIEMBRIE 2012

BUCURESTI - 14 noiembrie 2012

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, Media / Publicitate, Social

Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România în colaborare cu Blockbuster Media anunţă participarea a încă 23 de jurnaliști din presa locală în cadrul Programului de formare profesională pentru experţi mass media.

BUCUREȘTI, 14 NOIEMBRIE 2012

„Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „Investește în oameni!”

Axa prioritară nr. 6/Domeniul major de interventie 6.3 Promovarea egalității de șanse pe piața muncii

Titlul proiectului: „FEMINA – Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse și de gen”/Contract nr.: POSDRU/97/6.3/S/60732

COMUNICAT DE PRESĂ

BUCURESTI, 14 NOIEMBRIE 2012

Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România în colaborare cu Blockbuster Media anunță participarea a încă 23 de jurnaliști din presa locală în cadrul Programului de formare profesională pentru experți mass media .

Este un program unic de formare adresat jurnaliștilor în vederea formării de mentori şi îndrumători pentru promovarea drepturilor femeii la locul de muncă şi susţinerea egalităţii de şanse şi de gen. Dezvoltat în cadrul proiectului “FEMINA – Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse și de gen” este coordonat de S.C. Blockbuster Media S.R.L., în calitate de solicitant, împreună cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România (APFR) și Institutul Național pentru Studii de Opinie şi Marketing (INSOMAR) în calitate de parteneri, proiectul a avut cea mai recentă sesiune de formare la Sibiu, în perioada 8-11 noiembrie 2012.

În total, 336 de jurnaliști, în principal femei, au beneficiat de acest program de formare până la finalul proiectului. Principalele criterii de selecţie în program au fost: profesionalismul şi seriozitatea cu care a fost tratată problematica de gen, interesul constant faţă de aspectele sociale care includ componenta de gen cât şi implicarea profesională concretă pentru promovarea femeii.

“ Cursul a fost foarte bine structurat avand o problematică constant preocupantă a zilei, formatorii sunt foarte bine pregatiți, au transmis cunoștințe și date clare și precise, fie prin predare directă fie utilizând jocul de rol, dialogul și alte forme de predare. Organizarea cursului în Sibiu, a fost o alegere excelentă  atât din punct de vedere al locației cât și al ospitalității gazdelor.  Au participat cursanți, unii dintre ei cu o bogată activitate și experiență în mass media cât și cursanți cu o mai mică experiență, însă  de la fiecare dintre ei am avut de învățat” -  spune Sorin Andrei, participant la cursul FEMINA la Sibiu din partea Radio Enigma București.

Sesiunile de formare sunt susţinute de o echipă de specialişti cu o expertiză de peste 10 ani în domeniul formării profesionale a adulţilor, promovarea drepturilor omului/femeii şi a egalităţii de gen. Ca urmare a parcurgerii programului de formare, participanții vor primi o diplomă acreditată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi CNFPA – Consiliul Național de Formare Profesională a Adulţilor.

Programul de formare este gratuit. Participanţii selectaţi beneficiază de masă, transport şi cazare gratuită. Detalii despre proiect și calendarul complet al programului de formare pentru jurnaliști, pe www.feminaromania.ro

Persoana de contact:Irina Apostol/Tel. 0721.201.559/irina.apostol@admediaconsult.ro