Sulfina Barbu:“Partidele trebuie să fie obligate ca la alegerile parlamentare să aibă 40% dintre candidaţii propuşi - femei”

BUCURESTI - 28 noiembrie 2012

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, Media / Publicitate, Social

„Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „Investește în oameni!”
Axa prioritară nr. 6/Domeniul major de intervenție 6.3 Promovarea egalității de șanse pe piața muncii
Titlul proiectului: „FEMINA – Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse și de gen” Contract nr.: POSDRU/97/6.3/S/60732

Sulfina Barbu:“Partidele trebuie să fie obligate ca la alegerile parlamentare să aibă 40% dintre candidaţii propuşi - femei”

COMUNICAT DE PRESĂ

BUCUREȘTI, 28.11.2012

Sulfina Barbu, Președinte organizația de femei PDL: “Partidele trebuie să fie obligate ca la alegerile parlamentare să aibă 40% dintre candidaţii propuşi - femei”

Începand din octombrie 2012, parlamentari și politiciene membri ai mai multor partide, reprezentanţi şi reprezentante ale instituţiilor cu competenţe în domeniu, ai ONG-urilor şi profesori universitari pun în discuție necesitatea îmbunătăţirii legislaţiei în vigoare. În proiectul de modificare a actualei legi sunt prevăzute noutăţi legislative precum: mobbing-ul (hărţuirea psihologică), bugetarea de gen (integrarea criteriului de gen în elaborarea bugetelor publice), armonizarea vieţii profesionale cu cea de familie şi cota de gen (proporţia femeilor şi bărbaţilor care candidează la alegerile locale, generale şi pentru Parlamentul European nu poate fi mai mică de 40% pentru fiecare sex reprezentat).

La acțiunea de advocacy a participat și  Sulfina Barbu, Președintele Organizației de Femei a PDL: „Am depus o iniţiativă legislativă prin care, prin Legea alegerilor, să fie impus un procent de 40% în alegerile parlamentare – 40% dintre candidaţii propuşi să fie femei. Ne-am propus să trecem de la egalitatea de şanse la egalitatea de rezultate, de la conceptul „femeile sunt discriminate” la „femeile pot fi sprijinite, impulsionate”. Plec de la trei puncte esenţiale ale legii: partidele sunt obligate ca la alegerile parlamentare să aibă 40% dintre candidaţii propuşi femei, să fie obligatoriu ca femeile să fie desemnate în colegii posibil eligibile, iar cine nu respectă această lege să fie sancţionat prin tăierea subvenţiei de la bugetul de stat şi aici mă refer din nou la partidele politice. Este o lege care, din punctul meu de vedere, obligă partidele politice să-şi profesionalizeze resursa umană de care dispun, să se deschidă către exterior şi aici mă gândesc la societatea civilă, la mediul economic, la mediul academic, pentru a convinge femeile din aceste domenii să se alăture partidelor politice. Şi, nu în ultimul rând, este o lege care obligă partidele să acorde mai multă atenţie, în programul politic, domeniilor conexe, intereselor şi preocupărilor specifice femeilor. Orice proiect de lege care va cuprinde, pe lângă alte aspecte cu privire la egalitatea de șanse și de gen, și aceste prevederi, va avea suportul meu necondiționat”.

Proiectul FEMINA ROMÂNIA are ca obiectiv principal consolidarea principiului egalităţii de şanse şi de gen la nivelul societăţii civile pentru o mai bună promovare a femeilor pe piaţa muncii, conştientizarea drepturilor egale, depăşirea stereotipurilor culturale şi prezentarea unei imagini corecte şi nediscriminatorii a femeii în societate.

Proiectul “FEMINA – Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse și de gen” este coordonat de S.C. Blockbuster Media S.R.L., în calitate de solicitant, împreună cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România (APFR) și Institutul Național pentru Studii de Opinie şi Marketing (INSOMAR) în calitate de parteneri. Detalii despre proiect, pe www.feminaromania.ro  Persoana de contact: Irina Apostol: Telefon 0721.201.559 / irina.apostol@admediaconsult.