Intreprinderea virtuala ne pregateste studentii pentru viitor

BUCURESTI - 28 ianuarie 2010

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

ADA – liderul în implementări PLM (PLM - managementul ciclului de viață al produsului) în România – împreună cu 7 dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior tehnic din ţară, a lansat proiectul PLM-Adaptor care susţine dezvoltarea resurselor umane printr-o investiție de 2,4 milioane Euro cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Intreprinderea virtuala ne pregateste studentii pentru viitor

PLM-Adaptor se desfășoară pe durata a 31 luni, cu finalizare în 2012, și are ca scop principal creşterea aptitudinilor de muncă pentru 700 de studenţi aflaţi în situaţia de tranziţie de la universitate la viaţa activă, printr-o adaptare a cunoştinţelor la necesităţile mediului de afaceri, care va duce la îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii în regiunile Nord-est, Sud-est, Nord-vest și Vest.

Acest proiect promovează parteneriatul între instituțiile de învățământ superior și firmele din industrie, prin corelarea sistemul de educație și formare profesională cu dinamica pieței muncii. Pentru a răspunde cât mai bine cerințelor de pe piața muncii din industrie, în prima fază a proiectului se va realiza o cercetare calitativă și cantitativă a nevoilor din industrie și se va construi profilul ideal al noului angajat pentru corelarea pregătirii cu așteptările angajatorilor.

Instituțiile de învățământ superior tehnic implicate în dezvoltarea și aplicarea unor metode inovative de învățare interactivă de bune practici din industrie sunt: Universitatea din Bacău, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi - Facultatea de Inginerie din Brăila, Universitatea Maritimă din Constanţa, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Universitatea din Oradea, Universitatea din Petroşani, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava.

Prin intermediul cursurilor ținute de experții PLM din cadrul fiecărei universități, studenții vor avea posibilitatea să simuleze în întreprinderea virtuală conceptele de dezvoltare digitală a produselor și proceselor, așa cum sunt folosite în prezent în cele mai moderne companii. Cursurile sunt împărțite în 4 module care acoperă toate etapele din ciclul de viață al produsului: concepția și proiectarea produselor, simularea şi analiza folosind prototipul virtual, realizarea fabricaţiei digitale a produselor folosind prototipul virtual și integrarea etapelor de dezvoltare, colaborarea în întreprinderea virtuală şi managementul documentaţiei tehnice despre produs. Pentru fiecare modul în parte se va elabora un manual de specialitate care va fi folosit ca suport de curs de cei 700 de studenți.

Pe parcursul celor 31 de luni vor fi organizate 14 evenimente locale „Bursa locurilor de muncă”,unde vor fi invitate atât firmele din industrie cât și studenții implicați în proiectul PLM-Adaptor.
Până la finalul proiectului în 2012, PLM-Adaptor urmărește crearea premiselor necesare întreprinderilor româneşti de a se integra in spaţiul economic și tehnologic al Uniunii Europene, scăderea migraţiei forței de muncă din zonele declarate defavorizate ale României și oferirea către industrie a 700 de viitori angajați la standarde europene.

Studenții din universitățile partenere se pot înscrie pe site-ul www.plmadaptor.ro.

Despre ADA

Despre ADA.
ADA - liderul în implementări PLM în România - oferă soluţii complete pentru Product Lifecycle Management, destinate fiecărei faze a ciclului de viaţă al produsului şi care susţin procese cheie pe întreaga durată a acestuia. Soluţiile şi serviciile complete CAD/CAM/CAE/PDM sunt destinate companiilor care activează în industrie şi în domeniul serviciilor de inginerie. (www.adacomputers.ro)


Pentru mai multe informații despre acest proiect, contactați:
Laurențiu Nae
Expert PR
PLM-Adaptor

Telefon: 021 410 31 40
072 678 53 68
Email: laurentiu.nae@adacomputers.ro
laurentiu.nae@adacomputers.ro