Dezbaterea publica a Studiului privind ocuparea fortei de munca si incluziunea sociala in regiunea Bucuresti-ilfov

BUCURESTI - 4 august 2009

Comunicat tip General in Afaceri

În data de 30 iulie 2009 a avut loc prezentarea şi dezbaterea publică a Studiului regional privind ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială în regiunea Bucureşti Ilfov, elaborat în cadrul proiectului “Parteneri sociali şi societatea civilă în sprijinul ocupării şi incluziunii sociale în regiunea Bucureşti Ilfov”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane prin Fondul Social European.

În data de 30 iulie 2009 a avut loc prezentarea şi dezbaterea publică a Studiului regional privind ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială în regiunea Bucureşti Ilfov, elaborat în cadrul proiectului “Parteneri sociali şi societatea civilă în sprijinul ocupării şi incluziunii sociale în regiunea Bucureşti Ilfov”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane prin Fondul Social European.

Proiectul se derulează în perioada 2009-2011 de către Transparency International România, alături de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti şi ADAF (Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin).

Studiul abordează evoluţia populaţiei regiunii Bucureşti Ilfov, distribuţia pe medii rezidenţiale, populaţia activă, sectoarele de activitate vulnerabile, nivelul de pregătire a populaţiei, formarea iniţială şi continuă, şomajul, situaţia grupurilor vulnerabile.

Peste 50 de participanţi reprezentând instituţii şi agenţii guvernamentale, prefecturi, consilii judeţene, organizaţii patronale şi sindicale, camere de comerţ şi industrie, asociaţii profesionale, furnizori de servicii de formare, experţi în domeniul ocupării şi incluziunii sociale au dezbătut aspecte esenţiale ocuparea forţei de muncă în regiunea Bucureşti-Ilfov, cu scopul de a identifica măsuri de creştere a gradului de ocupare la nivelurile stabilite prin strategia de la Lisabona şi reducerea disparităţilor între mediul urban şi rural şi între diferite categorii de populaţie.

Participanţii au identificat domenii de intervenţie pentru dezvoltarea de noi proiecte prin parteneriate orientate pe creşterea investiţiei în capitalul uman, incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, creşterea adaptabilităţii forţei de muncă la schimbările pieţei, dezvoltarea economiei sociale, modernizarea serviciului public de ocupare şi dezvoltarea durabilă. Participanţii au apreciat, de asemenea, necesitatea implicării mai active a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în parteneriatul cu actorii relevanţi pe piaţa muncii.

Evenimentul se doreşte o primă iniţiativă de dezbatere publică pentru identificarea priorităţilor şi vulnerabilităţilor cărora va trebui să le răspundă actualizarea Planului Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială (PRAO) Bucureşti-Ilfov pentru 2009-2011.
Despre ADAF-Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin

Locatia cursului: Institutul Bancar Roman,sala XIII,str. Negru Voda nr.3 Bucuresti

Telefon: 021/ 317.71.70


secretariat@stpbi.ro