Agentul de Dezvoltare Locala

Harlau - 23 ianuarie 2006

Comunicat tip General in Administratie Publica

Acest proiect este finantat prin Fondul de Modernizare al Administratiei Locale, beneficiarul finantarii fiind Primaria Orasului Harlau in parteneriat cu Prefectura Iasi.

Proiectul îşi propune modernizarea şi dezvoltarea performanţelor administraţiei publice locale a comunelor partenere din cadrul judeţului Iaşi (Hârlău, Belceşti, Cepleniţa, Cotnari, Cristeşti, Grajduri, Mădârjac, Ţigănaşi, Prisăcani) şi dezvoltarea acestui parteneriat.

Grupul ţintă al proiectului este împărţit pe două mari categorii: beneficiari direcţi (9 persoane din mediul rural care vor fi angajate pe postul de ADL) şi beneficiari indirecţi (170 funcţionari din cadrul celor 9 primării partenere, respectiv toţi cei 50.000 membri ai comunităţilor locale menţionate (15 % din totalul populaţiei rurale judeţului)).

Activităţile principale sunt cele referitoare la crearea şi operaţionalizarea postului de Agent de dezvoltare locală (ADL) în cadrul primăriilor – respectiv instruirea şi asistarea ADL în domenii de importanţă majoră în vederea susţinerii dezvoltării socio-economice şi a îmbunătăţirii gestionării fondurilor şi resurselor la nivel local.

Despre Addvances

Sesiunile de instruire se desfasoara in cadrul Prefecturii Iasi, partener in cadrul proiectului.
Irina Stefan
Asistent Manager - Addvances
office@addvances.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/addvances/agentul-de-dezvoltare-locala