Laboratorul de educaţie nonformală - astăzi este o zi bună pentru nonformal

BUCURESTI - 4 iunie 2010

Comunicat tip General in ONG


Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) organizează în perioada 28 iunie - 4 iulie, la Gura Portiţei - Tulcea, cea de-a doua ediţie a „Laboratorului de educaţie nonformală” - eveniment finanţat de Comisia Europeană prin programul „Tineret în Acţiune”.

Scopul acestui eveniment este de a promova educaţia nonformală drept componentă esenţială a educaţiei pe întreg parcursul vieţii şi de a aduce în atenţie metode de învăţare specifice educaţiei nonformale, care pot contribui la creşterea calităţii proiectelor şi activităţilor de şi pentru tineret.

În cadrul laboratorului vor fi prezentate şi puse în practică 14 metode de învăţare specifice educaţiei în context nonformal: cafeneaua publică, photovoice, open space technology, living library - biblioteca vie, metoda smart, teatrul forum, teatrul labirint, green drama, improvizaţia, animaţia socio-educativă, metoda ready mades, metoda Inside-Outside, animaţia stradală şi circul adaptat.

Laboratorul de educaţie nonformală se adresează persoanelor implicate activ în organizaţii şi proiecte de tineret, care au capacitate de diseminare şi lucru în reţea şi care vor să aplice metodele prezentate în cadrul Laboratorului în diferite proiecte.
Cei care doresc să se înscrie la acest eveniment trebuie să trimită formularul de candidatură şi CV-ul în format european până pe data de 9 iunie, la adresa nonformalii@gmail.com. ANPCDEFP acoperă integral costurile pentru 50 de participanţi – 15 experţi în metode de educaţie nonformală şi 35 de reprezentanţi ai ONG-urilor sau instituţiilor care lucrează cu tinerii.


Detalii pot fi găsite pe blogul evenimentului, la adresa http://nonformalii.wordpress.com.

Despre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

Tineret în Acţiune (Youth in Action) este programul Uniunii Europene care susţine activităţile de învăţare nonformală pentru tineri, fiind implementat în perioada 2007 – 2013. Programul, cu finanţare de la Comisia Europeană, vizează promovarea cetăţeniei active în rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate şi toleranţă, sprijinirea înţelegerii reciproce între tinerii din diferite ţări, promovarea cooperării europene şi contribuţia la îmbunătăţirea calităţii sistemelor de susţinere a activităţii de tineret. Liniile de finanţare din cadrul acestui program sunt: Schimburi de tineri, Iniţiative ale tinerilor, Proiecte pentru democraţie participativă, Serviciul European de Voluntariat, Proiecte de formare şi reţele şi Întâlniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret. Bugetul total este de 885 milioane de Euro. În 2010, România are alocat un buget total pentru finanţarea de proiecte de 4.373.095 de Euro. Pentru mai multe detalii, accesaţi site-urile www.tinact.ro şi www.anpcdefp.ro.
http://nonformalii.wordpress.com
nonformalii@gmail.com

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/agentia-nationala-pentru-programe-comunitare-in-domeniul-educatiei-si-formarii-profesionale/laboratorul-de-educatie-nonformala-astazi-este-o-zi-buna-pentru-nonformal