Programele europene de educaţie şi formare profesională, prezente la ONGFest

BUCURESTI - 5 mai 2010

Comunicat tip General in ONG

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) participă, în calitate de partener şi co-organizator, la cea de-a doua ediţie a festivalului ONG-urilor din România, ONGFest.

ONGFest este organizat de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi va avea loc în perioada 7-9 mai, în Parcul Unirii din Bucureşti, în intervalul orar 10.00-18.00.
Scopul acestui eveniment - la care sunt prezente aproximativ 200 de organizaţii nonguvernamentale din ţară - este de a promova activităţile sectorului ONG şi de a facilita interacţiunea dintre mediul asociativ şi cetăţeni. În cele trei zile ale ONGFest vor fi organizate seminarii, dezbateri publice, activităţi artistice şi sportive, iar asociaţiile participante vor avea standuri de prezentare.


Secţiune distinctă pentru Programul „Tineret în Acţiune”

Evenimentul conţine o secţiune dedicată programului european „Tineret în Acţiune”, în care aproximativ 25 de ONG-uri din diferite regiuni ale ţării vor veni să reprezinte în mod direct proiecte finanţate prin acest program. Alături de acestea, vor fi prezente peste 60 de organizaţii nonguvernamentale care au derulat
proiecte „Tineret în Acţiune”, gata să îşi împărtăşească experienţa.


În afara standului permanent la care se vor oferi informaţii despre „Tineret în Acţiune” şi „Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii”, ANPCDEFP va organiza seminariile „Oportunităţi pentru tinerii dezavantajaţi” şi „Faţă în faţă cu educaţia nonformală”.

Oportunităţi pentru tinerii dezavantajaţi (vineri, 7 mai, ora 14.30, Turabo Cafe - Str. Halelor nr. 17, zona Unirii, lângă Hanul lui Manuc)
În cadrul acestui seminar vor fi puse faţă în faţă organizaţii/instituţii care au experienţă în ceea ce priveşte lucrul efectiv cu tinerii dezavantajaţi şi persoane care pot contribui la o integrare mai bună a acestor tineri în societate. Seminarul urmăreşte facilitarea dialogului între diverşii actori care derulează proiecte în sfera includerii tinerilor dezavantajați social sau care susțin astfel de proiecte.

Faţă în faţă cu educaţia nonformală (sâmbătă, 8 mai, ora 11.30, Turabo Cafe – Str. Halelor nr. 17, zona Unirii, lângă Hanul lui Manuc)
Participanţii la acest seminar vor discuta despre ce înseamnă educaţia nonformală din perspectiva organizaţională proprie. Fiecare dintre invitaţii la seminar va prezenta activitatea organizaţiei/instituţiei reprezentate în legătură cu tema seminarului, urmărindu-se ca, în grupuri de lucru, să se contureze posibile modalităţi în care diferiţi factori implicaţi în educaţia nonformală din România pot colabora şi modul în care educaţia nonformală poate fi promovată.Detalii despre programul ONGFest pot fi consultate pe site-ul evenimentului, la adresa: http://ongfest.ro/.

Despre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

Tineret în Acţiune (Youth in Action) este programul Uniunii Europene care susţine activităţile de învăţare nonformală pentru tineri, ce va fi implementat în perioada 2007 – 2013. Programul, cu finanţare de la Comisia Europeană, vizează promovarea cetăţeniei active în rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate şi toleranţă, sprijinirea înţelegerii reciproce între tinerii din diferite ţări, promovarea cooperării europene şi contribuţia la îmbunătăţirea calităţii sistemelor de susţinere a activităţii de tineret. Liniile de finanţare din cadrul acestui program sunt: Schimburi de Tineri, Iniţiative ale Tinerilor, Proiecte pentru Democraţie Participativă, Serviciul European de Voluntariat, Proiecte de Formare şi Reţele şi Întâlniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret. Bugetul total este de 885 milioane de Euro. În 2010, România are alocat un buget total pentru finanţarea de proiecte de 4.373.095 de Euro, pentru acest program. Pentru mai multe detalii, accesaţi site-urile www.tinact.ro şi www.anpcdefp.ro.
www.tinact.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/agentia-nationala-pentru-programe-comunitare-in-domeniul-educatiei-si-formarii-profesionale/programele-europene-de-educatie-si-formare-profesionala-prezente-la-ongfest