Lansare regionala „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu

Locul desfasurarii: Aula Universitatii Constantin Brincoveanu Braila

Organizator: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est

In data de 7 iunie a.c., ora 11.00 in Aula Universitatii Constantin Brancoveanu din Braila, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est organizeaza lansarea regionala a licitaţiei deschise pentru „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” ce urmează a fi implementată în cadrul Programului Phare 2005 - Coeziune Economică şi Socială.
Această schemă va oferi sprijin financiar nerambursabil autoritatilor publice din România, in vederea dezvoltării activitatilor de investiţii la nivel regional, in următoarele sectoare prioritare de mediu prioritare:
• Gestionarea deşeurilor,
• Gospodărirea apelor si a apelor uzate,
• Biodiversitate/ protecţia naturii).

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor aşteaptă propuneri de proiecte pentru a susţine dezvoltarea activităţilor de gestionare a deşeurilor din partea autorităţilor publice locale, din localităţile cu maxim 50.000 de locuitori.

Obiectivul principal al schemei de granturi este acela de a acorda asistenţă financiară autorităţilor publice locale cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi ONG-urilor cu responsabilităţi în domeniul biodiversităţii / protecţiei naturii, din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României, în eforturile lor de a reduce volumul deşeurilor, de a îmbunătăţi calitatea resurselor de apă şi a apei potabile, de a reduce poluarea atmosferei şi de a extinde activităţile privind protecţia naturii şi biodiversitatea.

Bugetul disponibil Regiunii Sud-Est pentru acestă licitaţie este 3,334 milioane EURO, din care 2,5 milioane EURO din fonduri Phare şi 0,834 milioane EURO co-finanţare de la bugetul de stat. Valoarea finanţării nerambursabile pentru aceste proiecte va fi cuprinsă între 300.000 EURO şi 1.000.000 EURO, pentru fiecare proiect. Fiecare beneficiar al finanţării nerambursabile trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10 %, în numerar, din bugetul proiectului.

Ghidul Solicitantului este disponibil pentru consultare pe pagina de internet a Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, www.mdlpl.ro, precum şi la sediul Agenţii pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, www.adrse.ro

Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare este 15 August 2007 ora locală 16:00 şi se vor depune la sediul ADRSE.


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Piaţa Independenţei nr. 1 et.5, cod 810210 Brăila, jud. Brăila,
Tel.: 0339/401018; fax: 0339/401017;
e-mail: adrse@adrse.ro; http://www.adrse.ro

Despre AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-EST

Participarea la aceasta sesiune de informare este deosebit de importantă pentru cunoasterea cerintelor procesului de management al Fondurilor Structurale, pentru a se asigura o rată de absorbtie maximă a fondurilor alocate tarii noastre si o utilizare cât mai eficientă a resurselor în scopul dezvoltării de succes a României în cadrul UE. Totodată, este esentiala consolidarea relatiilor între toti partenerii – autorităţi publice si din sectorul privat sau al societatii civile – implicati în implementarea fondurilor comunitare, pentru realizarea de proiecte viabile.

Participare: Intrare libera