Atribuirea contractului de servicii S.C. ADVISORY DELTA S.R.L. “Studiu integrat pentru utilizarea de instrumente si solutii informatice in domeniul GIS pentru creearea de noi servicii pe piata locala si regionala”

Braila - 16 octombrie 2009

Comunicat tip General in IT&C

S.C. Agenţia PONTIC, s.r.l. şi Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, au semnat în 08.05.2009 contractul de finanţare pentru un proiect în valoare totală de 57.698,00 lei, care se estimează că va avea ca rezultat o crestere a capacitatii de cercetare-dezvoltare si sa stimuleze cooperarea intre institutiile de cercetare-dezvoltare si inovare si intreprinderi prin parteriatul pe care Agentia PONTIC il va promova in raportul cu Universitatea Dunarea de Jos – Centrul de formare in Sisteme Geografice Informationale/ GIS si cu Primaria Municipiului Galati – departamentul IT cu care se vor elabora proiecte pilot de implementare de sisteme GIS care sa asigure mediului de afaceri local si regional (IMM-uri, etc.) accesul la CDI la costuri rezonabile.

Atribuirea contractului de servicii S.C. ADVISORY DELTA S.R.L.  “Studiu integrat pentru utilizarea de instrumente si solutii informatice in domeniul GIS pentru creearea de noi servicii pe piata locala si regionala”

Proiectul, care primeşte finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (Axa Prioritară 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, Domeniul de intervenţie 1.3 – „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, OPERAŢIUNEA b) – „Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor”), va fi implementat în perioada 08.05.2009 – 08.11.2009, la Str. George Enescu nr.82, bl B32bis, sc. 2, ap. 31, Braila, judetul Braila. Valoarea totală este de 57.698,00 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile (din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul naţional) este de 36.518,00 lei.
S.C. Agenţia PONTIC, s.r.l. cu sediul în Str. George Enescu nr.82, bl B32bis, sc. 2 , ap. 31, Braila, judetul Braila, a semnat contractul de servicii avand ca obiect studiu integrat pentru utilizarea de instrumente si solutii informatice in domeniul GIS pentru creearea de noi servicii pe piata locala si regionala cu S.C. ADVISORY DELTA S.R.L.

Despre Agentia Pontic Braila

Agentia PONTIC este o companie specializata in proiectarea constructiilor civile si industriale si in consultanta in management de proiect.
Persoana de contact pe proiect Marian GHIONU
Nume S.C. Agentia PONTIC, s.r.l.
Funcţie Administrator
Adresă: Str. George Enescu nr. 82, bl. B32bis, Sc. 2, Et. 1, Ap. 31, cod 810305, Brãila,
Nr. tel.: 0729663399, Fax: 0372/ 870.674
ghionu@gmail.com

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/agentia-pontic-braila/atribuirea-contractului-de-servicii-s-c-advisory-delta-s-r-l-studiu-integrat-pentru-utilizarea-de-instrumente-si-solutii-informatice-in-domeniul-gis-pentru-creearea-de-noi-servicii-pe-piata-locala-si-regionala