Fonduri nerambursabile: Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale

Braila - 15 octombrie 2008

Comunicat tip General in Afaceri

Acum se pot accesa si fondurile disponibile pe masura 312 'Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro intreprinderi' se incadreaza in Axa III - 'Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale' a Programului National de Dezvoltare Rurala.


Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 312 sunt:
- Micro-intreprinderile asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si in legisla ia nationala in vigoare;
- Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprinderi.

Sunt sprijinite investitiile realizate atat de catre micro-intreprinderile existente cat si cele nou infiintate din sectoarele non-agricole, in spatiul rural.

Despre Agentia Pontic Braila

Pachetul de servicii de consultanta in domeniul finantarilor nerambursabile oferit de Agentie cuprinde:
* Analize privind oportunitatile de finanþare, definirea proiectelor, verificarea eligibilitatii proiectelor pentru finantarea din fondurile europene, publice etc
* Elaborare studii de fezabilitate conform HG 28/2008, inclusiv proiect tehnic, analiza cost-beneficiu, DDE, etc.
* Elaborare planuri de afaceri, studii de impact, evaluari economico-financiare
* Intocmirea aplicatiilor pentru fondurile nerambursabile europene
* Managementul proiectelor finantate, cooperarea cu banci comerciale pentru obtinerea de credite de prefinantare si co-finantare
Pachetul de servicii de proiectare oferit de Agentie cuprinde:
- proiecte pentru locuinte urbane si rurale, precum si organizarea spatiilor de locuit; proiecte pentru toate tipurile si programele de dezvoltare a obiectivelor social-culturale (turism, cultura, financiar-bancar, administrativ, sanatate, invatamant, cultura, comert, sport, etc.).
- Expertize pentru consolidari de cladiri, proiecte de executie pentru alimentari cu apa si canalizari, drumuri si poduri, sistematizare verticala, instalatii interioare si exterioare;
- Studii si lucrari topografice si geotehnice.
Marian GHIONU - 0729663399
ghionu@gmail.com