Lansare proiect "Achizitor produse agro-alimentare - cursuri de formare si perfectionare profesionala"

Braila - 19 ianuarie 2005

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

GRUPUL SCOLAR "GH.K.CONSTANTINESCU" BRAILA deruleaza in cadrul Programului PHARE Coeziune Economica si Sociala, Linia de buget RO-2002/000-586.05.02.02 proiectul "Achizitor produse agro-alimentare cursuri de formare si perfectionare profesionala", in parteneriat cu Agentia de Servicii PROFESSIONAL - punct de lucru Braila si SC TITAN EDILITARA SRL Braila.

Obiectivul specific al proiectului este formarea sau perfectionarea persoanelor din grupurile tinta ca achizitori de produse agro-alimentare.
Finalitatea pregatirii persoanelor din grupul tinta se va regasi in cunostintele si abilitatile castigate de catre acestia astfel incat achizitiile in acest domeniu
sa fie facute cu respectarea legislatiei ajustate la legislatia europeana, privind urmarirea calitatii produselor si a bunelor practici in domeniu.
Alte obiective specifice vizate de proiect sunt:
- reducerea riscurilor privind calitatea produselor agro-alimentare si pe cale de consecinta a produselor rezultate din industrai alimentara-efect in amonte.
- contribuirea la introducerea bunelor practici in domeniul achizitiilor si pe cale de consecinta la nivelul producatorilor-efect in aval.
- profesionalizarea activitatilor in domeniul achizitiilor agro-alimentare.

Despre Agentia Pontic Braila

Grupul tinta este format in principal din persoane angajate la agenti economici a caror activitate se desfasoara in domeniul industriei alimentare (panificatie, lactate, conserve, prelucrarea carnii, prelucrare produselor piscicole, etc); firme de achizite, stocare, conditionare produse agricole; piete de gros; agenti economici din zootehnie; sau persoane interesate care vor sa-si dezvolte cariera profesionala in acest domeniu. Se are in vedere pregatirea persoanelor cu pregatire cel putin medie.
Beneficiarii directi ai proiectului sunt cei 48 de cursanti si firmele din care provin acestia.
Beneficiarii indirecti ai programului sunt:
•firmele care vor angaja achizitori de produse agro-alimentare rezultati in urma participarii la cursurile derulate prin prezentul program;
•producatorii agricoli si crescatorii de animale care vor deprinde si cu ajutorul agentilor bunele practici in domeniu (norme de igiena, norme de depozitare, norme de colectare, sacrificare, conditionare, marcare, etc).
•consumatorii, prin cresterea calitatii produselor.
Persoane de contact:
Luminita TURCU - coordonator proiect
Marian GHIONU - consultant finantari nerambursabile
Tel. 0745506924
marian.ghionu@gmail.com