S.C. Agentia PONTIC S.R.L. certificata conform standardului ISO 9001:2000 si 14001:2005

Braila - 28 august 2008

Comunicat tip General in Afaceri

S.C. AGENTIA PONTIC S.R.., a fost certificată conform standardului SR EN ISO 9001:2001 si 14001:2005 de către organismul national de certificare sisteme de management al calităţii CERTIND . Certificatele cu numerele 1862C si 529M au fost emise la data de 26.08.2008 şi sunt valabil 3 ani.

S.C.AGENTIA PONTIC SRL cu sediul in Braila, are un sistem integrat al calităţii implementat şi certificat pentru activităţile de consultanta pentru afaceri si management si proiectare in constructii

Certificatele acordate de CERTIND sunt recunoscute atat pe plan national cat si international (organismul nostru este acreditat de catre ESYD-GRECIA cu numarul 344), şi asigură accesul la licitaţiile şi selecţiile de ofertă de profil organizate.

Despre Agentia Pontic Braila

Pachetul de servicii de consultanta in domeniul finantarilor nerambursabile oferit de Agentie cuprinde:
* Analize privind oportunitatile de finanþare, definirea proiectelor, verificarea eligibilitatii proiectelor pentru finantarea din fondurile europene, publice etc
* Elaborare studii de fezabilitate conform HG 28/2008, inclusiv proiect tehnic, analiza cost-beneficiu, DDE, etc.
* Elaborare planuri de afaceri, studii de impact, evaluari economico-financiare
* Intocmirea aplicatiilor pentru fondurile nerambursabile europene
* Managementul proiectelor finantate, cooperarea cu banci comerciale pentru obtinerea de credite de prefinantare si co-finantare
Pachetul de servicii de proiectare oferit de Agentie cuprinde:
- proiecte pentru locuinte urbane si rurale, precum si organizarea spatiilor de locuit; proiecte pentru toate tipurile si programele de dezvoltare a obiectivelor social-culturale (turism, cultura, financiar-bancar, administrativ, sanatate, invatamant, cultura, comert, sport, etc.).
- Expertize pentru consolidari de cladiri, proiecte de executie pentru alimentari cu apa si canalizari, drumuri si poduri, sistematizare verticala, instalatii interioare si exterioare;
- Studii si lucrari topografice si geotehnice.
Marian GHIONU
Agentia PONTIC, s.r.l.
www.ghionu.ro
0745.506.924, 0729.66.33.99
ghionu@gmail.com
ghionu@gmail.com