Formarea profesională a angajaților Registrului Comerțului – aspect esențial pentru consolidarea capacității instituționale

BUCURESTI - 4 iunie 2019

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Oficiul Național al Registrului Comerțului implementează, în calitate de beneficiar, proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

În acest sens, în cursul lunii mai, un număr de 80 de salariați au participat la primele două sesiuni de cursuri având ca temă Controlul Intern Managerial (CIM) și la prima sesiune de curs privind noul Cod civil. Cursurile privind noul Cod civil vor continua, în perioada următoare, pentru alți 180 de salariați, în timp ce în domeniul CIM, alți 60 de salariați vor participa la cursuri în lunile septembrie-octombrie.

Tematica cursurilor organizate pentru aprofundarea noului Cod civil se pliază, în principal, pe specificul instituției și are în vedere teme ca: persoana juridică, noțiunile de profesionist și de întreprindere, dreptul de proprietate publică, dreptul de proprietate privată, contracte speciale, noţiuni legate de executarea obligaţiilor, transmisiunea și transformarea obligațiilor, dar şi noțiuni generale referitoare la succesiune - nedemnitatea succesorală, principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii, reprezentarea succesorală. Tematica pentru Control Intern Managerial vizează aprofundarea OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

În cadrul fiecărei sesiuni este inclusă o prezentare a temelor orizontale asumate de ONRC prin contractul de finanțare, cu accent pe particularități ale dezvoltării durabile, dar și pe  informații privind egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen. Prezentarea cu tema „Dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi protecţia mediului” este necesară pentru a conștientiza participanţii de importanţa acestor subiecte în derularea activității lor curente. De asemenea, în cadrul proiectului, este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la toate activitățile și reuniunile.

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

    - cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește noile coduri juridice;
    - gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
    - implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 24 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro