ONRC a demarat cursurile de formare profesională privind Codul de procedură penală

BUCURESTI - 10 iulie 2020

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în calitate de beneficiar al proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, a reluat organizarea cursurilor de formare profesională.

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)

Într-o primă etapă, pe parcursul lunii iulie 2020, se va realiza formarea profesională a unui număr de 60 de salariați, din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, organizaţi în 3 sesiuni.

 

În cele 3 sesiuni vor fi prezentate conceptele teoretice şi practice ale modificărilor legislative privind interpretarea şi aplicarea Codului de procedură penală și vor cuprinde:

 

-      O parte generală în care vor fi abordate teme referitoare la principiile fundamentale ale procesului penal român, participanţii în procesul penal, acţiunile în procesul penal, probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii, măsurile preventive şi alte măsuri procesuale etc;

-      O parte specială care va cuprinde ca tematică fazele procesului penal (urmărirea penală, camera preliminară, judecata, căile de atac, executarea hotărârilor penale), dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare, proceduri speciale.

 

În cadrul fiecărei sesiuni de cursuri este inclusă o prezentare a temelor orizontale asumate de ONRC prin contractul de finanțare, privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen. În cadrul fiecărei  sesiuni de curs se regăsește o prezentare cu tema „Dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi protecţia mediului” care are ca rol conștientizarea participanţilor față de importanţa acestor subiecte în derularea activității lor curente. Totodată, în cadrul proiectului, este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la toate activitățile și reuniunile.

 

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

    - cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește codurile juridice;
    - gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
    - implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

 

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 36 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro