ONRC a derulat cursurile de engleză juridică finanţate din fonduri europene

BUCURESTI - 22 decembrie 2020

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în calitate de beneficiar al proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, a desfășurat cursurile de formare profesională având ca obiect aprofundarea cunoștințelor de limbă engleză cu termeni și noțiuni de engleză juridică necesari în activitatea specifică domeniului.

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)

La cursul de pregătire profesională au participat 15 angajați ai ONRC, organizați în două sesiuni, în fiecare dintre sesiuni urmărindu-se însușirea în limba engleză a termenilor specifici utilizați în derularea activităților societăților. Astfel, au fost abordate teme referitoare la societăți, încheierea de contracte, proprietate intelectuală, instrumente de negociere, competiție, soluționări pe cale amiabilă etc. Fiecare modul a inclus activități de ascultare, citire, vorbire și utilizare a limbii engleze.

În cadrul cursurilor au fost incluse prezentări ale principiilor orizontale asumate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin contractul de finanţare - „Egalitatea de şanse” şi „Dezvoltarea durabilă” - pentru a conștientiza participanţii de importanţa acestor subiecte în activitatea lor curentă. Totodată, în cadrul proiectului, este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare a personalului, la toate activitățile și reuniunile.

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

    - cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește codurile juridice;
    - gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
    - implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

 Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 36 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro 

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/alma-total-solutions-srl/onrc-a-derulat-cursurile-de-engleza-juridica-finantate-din-fonduri-europene