ONRC a derulat cursurile de formare de formatori finanţate din fonduri europene

BUCURESTI - 15 septembrie 2020

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în calitate de beneficiar al proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, a derulat, în cursul lunii august, cursurile de formare de formatori.

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)

Cursul de formare de formatori a fost organizat într-o singură sesiuni, la care au participat 30 de salariaţi ai Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

 

Pe parcursul cursului au fost abordate teme precum:

 

-      Formarea profesională în cadrul căreia au fost prezentate: Definiţii, Legislaţia aplicabilă în domeniul formării profesionale a adulţilor, Fundamentele procesului de formare profesională a adulţilor, Planul de învăţare;

-      Introducere în comunicarea verbală şi non verbală, metode de prezentare - Pregătirea sesiunii de formare, Tipuri de formatori, Ce este şi ce nu este un formator, Rolurile şi responsabilităţile formatorului, Planificarea formării;

-      Realizarea activităţilor de formare - Începerea cursului de formare, Elementele procesului de comunicare, Barierele comunicării, Învăţarea experenţială, Etapele şi caracteristicile  învăţării experenţiale, Particularităţile învăţării la adulţi, Formularea şi adresarea întrebărilor;

-      Evaluarea participanţilor în cadrul formării - Ce este evaluarea, Metode de evaluare;

-      Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare - Metode de succes pentru începerea unui curs, Studii de caz;

-      Marketing-ul şi proiectarea programelor de formare - Analiza nevoilor de formare, Stabilirea obiectivelor instruirii;

-      Predarea cursurilor online - Definiţie şi metode.

 

Pentru buna desfăşurare a cursurilor s-au luat toate măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru prevenirea şi limitarea răspândirii noului coronavirus  SARS-COV-2. Cursurile

s-au desfăşurat în spaţii deschise, asigurându-se distanţarea socială.

 

De asemenea, în cadrul cursului, au fost incluse prezentări ale principiilor orizontale asumate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin contractul de finanţare -  „Egalitatea de şanse” şi „Dezvoltarea durabilă” - pentru a conștientiza participanţii de importanţa acestor subiecte în activitatea lor curentă. Totodată, în cadrul proiectului, este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la toate activitățile și reuniunile.

 

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

    - cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește codurile juridice;
    - gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
    - implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

 

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 36 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro 

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/alma-total-solutions-srl/onrc-a-derulat-cursurile-de-formare-de-formatori-finantate-din-fonduri-europene