ONRC a derulat cursurile de formare profesională în domeniul IT

BUCURESTI - 28 ianuarie 2021

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în calitate de beneficiar al proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, a desfășurat instruiri ale personalului direct implicat pentru utilizarea sistemelor IT create în cadrul proiectului.

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)

Astfel, la instruirea utilizatorilor finali au participat 50 de angajați ai Oficiului Național al Registrului Comerțului și ai oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, organizați în două sesiuni. Instruirile destinate utilizatorilor finali au inclus tematici cu privire la utilizarea, în condiții de siguranță, a noului sistem IT implementat de către personalul de la nivel central și teritorial.

De asemenea, 11 angajați ai ONRC au fost instruiți ca administratori de sistem, rețea, comunicații și securitate.

 

În cadrul cursurilor au fost incluse prezentări ale principiilor orizontale asumate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin contractul de finanţare - „Egalitatea de şanse” şi „Dezvoltarea durabilă” - pentru a conștientiza participanţii de importanţa acestor subiecte în activitatea lor curentă. Totodată, în cadrul proiectului, este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare a personalului, la toate activitățile și reuniunile.

 

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

 

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

    - cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește codurile juridice;
    - gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
    - implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție
    - consolidarea sistemului de publicitate legală privind buletinul electronic al registrului comerțului și a sistemului registrului comerțului prin dezvoltarea, asigurarea și monitorizarea performanțelor la nivelul sistemului informatic integrat al ONRC printr-un modul IT integrat complex compus din: 1 sistem cu aplicații IT și instrumente dezvoltate; 1 sistem de monitorizare a performanțelor la nivelul sistemului informatic al ONRC; o aplicație inovativă pentru echipamente mobile; oferirea de servicii adiționale online (includerea de noi categorii de beneficiari și extinderea ariei de acoperire, acces prietenos, rapid și sigur) și 1 cadru de cooperare.

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 36 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro 

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/alma-total-solutions-srl/onrc-a-derulat-cursurile-de-formare-profesionala-in-domeniul-it