ONRC a operaționalizat două module informatice finanțate din fonduri europene

BUCURESTI - 28 aprilie 2021

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în calitate de beneficiar al proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European, selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, a operaționalizat modulele „Sistem colaborativ” și „Intranet”, componente ale sistemului informatic implementat în cadrul proiectului.

ONRC a operaționalizat două module informatice finanțate din fonduri europene

ONRC a operaționalizat două module informatice finanțate din fonduri europene

Astfel, la nivelul ONRC și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale au devenit operaționale noi instrumente de colaborare interactivă în activitățile curente în vederea eficientizării activității instituției. Pentru a accelera cooperarea pe orizontală și verticală în cadrul registrului comerțului, având ca scop oferirea de servicii transparente, accesibile și orientate către solicitanții de servicii publice, au fost puse în producție cele două noi module informatice finanțate din fonduri europene. 

 

Modulele „Sistem colaborativ” și „Intranet” vor avea drept efect: ordonarea și sincronizarea activităţii, creşterea coerenţei și corectitudinii datelor primite, prelucrate și transmise, acurateţea și integritatea circuitului informaţional, controlul activităţilor la nivelul managementului, fluidizarea fluxului de informaţii și scurtarea timpului de fundamentare a deciziilor.

 

La nivelul ONRC au fost respectate principiile orizontale (privind egalitatea de gen, nediscriminarea și accesibilitatea persoanelor cu dizabilități) care au fost aplicate în toate etapele implementării proiectului. De asemenea, au fost respectate principiile dezvoltării durabile (poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre), irosirea resurselor materiale fiind mult diminuată. Totodată, în cadrul proiectului, a fost asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la toate activitățile și reuniunile.

 

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

 

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

    - cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește codurile juridice;
    - gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
    - implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție;
    - consolidarea sistemului de publicitate legală privind buletinul electronic al registrului comerțului și a sistemului registrului comerțului prin dezvoltarea, asigurarea și monitorizarea performanțelor la nivelul sistemului informatic integrat al ONRC printr-un modul IT integrat complex compus din: 1 sistem cu aplicații IT și instrumente dezvoltate; 1 sistem de monitorizare a performanțelor la nivelul sistemului informatic al ONRC; o aplicație inovativă pentru echipamente mobile; oferirea de servicii adiționale online (includerea de noi categorii de beneficiari și extinderea ariei de acoperire, acces prietenos, rapid și sigur) și 1 cadru de cooperare.

 

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 36 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro 

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/alma-total-solutions-srl/onrc-a-operationalizat-doua-module-informatice-finantate-din-fonduri-europene