ONRC finalizează sesiunile de formare profesională privind Codul civil

BUCURESTI - 29 august 2019

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în calitate de beneficiar al proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, a finalizat sesiunile de formare profesională privind noul Cod civil.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

În acest sens, în cursul lunii august, un număr de 40 de salariați au participat la ultimele două sesiuni de cursuri. În total, din luna mai și până în prezent, au participat la cursurile de aprofundare a prevederilor noului Cod civil, 200 de angajați ai Oficiului Național al Registrului Comerțului și ai oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale. 

Tematica cursurilor privind noul Cod civil a vizat activitățile registrului comerțului și au avut în vedere  teme precum: persoana juridică, noțiunile de profesionist și de întreprindere, capacitatea civilă a persoanei juridice, actul juridic civil – noțiuni și clasificarea actelor juridice civile, condiții de fond ale actului juridic civil, nulitatea și efectele acesteia, prescripția extinctivă și decăderea. De asemenea, au fost abordate subiecte referitoare la: dreptul de proprietate privată și publică, răspunderea civilă delictuală și contracte speciale. 

În cadrul fiecărei sesiuni de cursuri a fost inclusă o prezentare a temelor orizontale asumate de ONRC prin contractul de finanțare, cu accent pe particularități ale dezvoltării durabile, dar și pe  informații privind egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen. În cadrul fiecărei  sesiuni de curs a fost introdusă prezentarea cu tema „Dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi protecţia mediului” care a dus la conștientizarea participanţilor față de importanţa acestor subiecte în derularea activității lor curente. Totodată, în cadrul proiectului, este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la toate activitățile și reuniunile. 

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar. 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

    - cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește noile coduri juridice;
    - gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
    - implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 24 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro 

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/alma-total-solutions-srl/onrc-finalizeaza-sesiunile-de-formare-profesionala-privind-codul-civil