Registrul Comerțului derulează cea de-a doua etapă a componentei „Proiectarea şi Implementarea Sistemului de Management al Calităţii”

BUCURESTI - 26 iulie 2019

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

În cadrul proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, se desfășoară cea de a doua etapă din cadrul componentei „Proiectare şi Implementare Sistem de Management al Calităţii (SMC)”.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

În această etapă principalele obiective sunt elaborarea documentației SMC, difuzarea și implementarea tuturor documentelor realizate, precum și asigurarea suportului necesar pentru formarea profesională privind activitatea de management al calității.

Dintre documentele realizate în această etapă, enumerăm: procedurile de sistem, politica și obiectivele SMC și Manualul Calității.

De asemenea, în această etapă, vor participa la cursuri de formare profesională în domeniul SMC  un număr de 135 salariați ai Oficiului Național al Registrului Comerțului și ai oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, salariați care vor implementa și menține sistemul de management al calității în fiecare structură a ONRC și ORCT.

Și această etapă a proiectului se derulează cu respectarea principiile orizontale asumate de ONRC. În acest sens este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la toate activitățile din cadrul proiectului.

Egalitatea de gen, nediscriminarea și asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități sunt principii respectate în derularea tuturor procedurilor. La cursurile de formare profesională în domeniul SMC se va asigura participarea egală, fără discriminare, garantându-se oportunități egale pentru toți salariații prin măsurile integratoare de gen dezvoltate în cadrul proiectului. Totodată, se respectă principiile dezvoltării durabile (poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre).

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

    - cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește noile coduri juridice;
    - gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
    - implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

 

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 24 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro 

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/alma-total-solutions-srl/registrul-comertului-deruleaza-cea-de-a-doua-etapa-a-componentei-proiectarea-si-implementarea-sistemului-de-management-al-calitatii