Contacteaza un consultant medical in domeniul acreditare spitale conform CONAS. Am putea fi noi, cei de la Anderssen Consulting

BUCURESTI - 26 ianuarie 2012

Comunicat tip Administrativ / Management in Sanatate

Servicii cu impact real Anderssen: consultanta CONAS, consultanta spitale , acreditare spitale , acreditare CONAS , consultanta ISO, consultanta institutii publice, consultanta primarii, consultanta consilii locale, consultanta autoritati publice, consultanta administratii publice, consultanta universitati, proceduri control intern , consultanta OMFP 946 2005, implementare Ordin 946 2005, omfp 946, ordin 946, omfp 946 2005, ordin 946 2005, control intern, control intern managerial, control managerial intern, standarde control intern, audit intern public, audit intern institutii publice, audit intern primarii, audit intern institutii stat, audit intern companii stat, standarde control intern, sistem de control managerial intern, registru riscuri , cod control intern

Consultant din management medical

Consultant din management medical

Consultanta in vederea acreditarii spitalelor conform standardelor CONAS

Va informam ca toate spitalele din Romania, incepand cu luna iulie 2011, s-au inscris oficial in procesul de acreditare, prin depunerea la CONAS a unei cereri in acest sens. Avand in vedere decizia nr. 363/21.07.2010 si Decizia nr. 364/21.07.2010, referitoare la acreditarea spitalelor conform art.204, din Legea 95/2006, privind reforma in sistemul sanitar, “Daca in termen de 1 an de la infiintarea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, spitalele finantate in conditiile art. 188, alin.(1) nu au inceput procesul de acreditare sau de reacreditare, vor pierde dreptul de a mai fi finantate din aceste fonduri”, spitalele vor fi inscrise in procesul de acreditare in urma publicarii Formularului-tip de cerere de acreditare. In termen de 30 de zile de la depunerea cererii de acreditare, echipa de evaluatori stabilita de CONAS incepe la sediul spitalului, evaluarea indicatorilor interesanti.

Cadrul legislativ care reglementeaza procesul de acreditare a spitalelor, in Romania, este dat de:

1. Ordin nr. 972 Ministerul Sanatatii din 28 iunie 2010 pentru aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor

2. Hotarare nr. 1203 din 07/102009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

3. Hotarare nr. 1.148 din 18 septembrie 2008, privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

4. Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma in domeniul sanatatii

 

Despre Noi

Anderssen Consulting este o firma de consultanta cu capital romanesc, fondata in 2005, ce si-a stabilit ca obiective principale satisfacerea unei game largi de nevoi ale clientilor in domeniul serviciilor de consultanta in management, indiferent ca vorbim de organizatii mari si institutii de stat sau de clienti IMM , prin oferirea de solutii cu impact real in directia documentarii de sisteme de management al informatiilor si al riscurilor, sisteme de control managerial intern in cadrul institutiilor publice, consultanta ISO, acreditare CONAS spitale, in conformitate cu ultimile directive europene in domeniul standardelor de acreditare comunitare si al standardelor ISO.

Lider regional cu birouri in Iasi, Bucuresti,Sibiu si Brasov, cu peste 700 de institutii publice, organizatii de stat si private asistate, va oferim solutii cu impact real in consultanta management, consultanta administratie publica, OMFP 946/2005, Ordin 946, OMFP 946, proceduri control intern, control intern, control managerial, acreditare spitale, acreditare CONAS, consultanta spitale, consultanta medicala, consultanta management medical.

Despre ANDERSSEN CONSULTING

Companie de consultanta, lider regional - acreditare CONAS,acreditare spitale,consultanta CONAS, consultanta institutii publice,consultanta primarii,consultanta consilii locale, consultanta universitati, proceduri control intern, consultanta OMFP 946/2005, implementare Ordin 946/2005, control intern, control managerial, standarde de control intern, standarde de control intern, sistem de control managerial, codul controlului intern,ordin 946,omfp 946/2005